Category: Thông Điệp

Mẹ Là Khởi Điểm Của Thời Đại Mới

1985     MẸ LÀ KHỞI ĐIỂM CỦA THỜI ĐẠI MỚI 302 1-1-1985                          Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.      Mẹ là khởi điểm của thời đại mới a  “Các con yêu dấu, hôm nay các con đang hiệp nhất với toàn thể Giáo Hội mừng kính Mẹ là Mẹ thật Thiên Chúa và Mẹ các…

Hãy Dâng Mình Cho Mẹ

1984 HÃY DÂNG MÌNH CHO MẸ 281 1-1-1984                          Lễ Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.      Hãy can đảm. a  “Các con hãy bắt đầu năm mới này trong ánh sáng chức Mẹ Thiên Chúa của Mẹ. Các con yêu dấu, ngày lễ hôm nay phải là một dấu tin tưởng và hy vọng cho tất…

Hãy Mở Rộng Cửa Đón Chúa KiTô

                                                                                1983                             …

Mẹ Yên Ủi

1982  MẸ YÊN ỦI 240 1-1-1982            Lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa.      Mẹ là Mẹ yên ủi. a  “Hôm nay, các con đang đón chào năm mới trong ánh sáng chức Mẹ Thiên Chúa của Mẹ. Trong ngày đầu năm này. Giáo Hội khẩn cầu Mẹ là Mẹ và xin Mẹ che chở…

Nói Với Các Linh Mục Các Con Yêu Dấu Của Đức Mẹ

  Tải xuống máy: 1981-ÁNH SÁNG VÀ VINH QUANG THIÊN CHÚA 1988-SỐ 371 -396 ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN-P1 1989-SỐ 397- 416 LẠY CHÚA GIÊSU XIN HÃY ĐẾN 1990-SỐ 417 -440 – MẸ KHI NGƯỜI ĐẾN LẦN THỨ HAI LINH MỤC CON CƯNG CỦA ĐỨC MẸ 01 -190 Cha Gobi (tập I) LINH MỤC CON…