Category: Lời Chúa

Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ

Lễ Thánh SIMON và GIUĐA, Tông đồ – 28/10/21 * Tông đồ Simon có biệt danh là Nhiệt Thành, có lẽ vì người thuộc nhóm cực đoan, chống người Rôma. Người được xếp thứ mười một trong bản danh sách các Tông Đồ. Còn thánh Giuđa, cũng được gọi là Ta-đê-ô, là người đã hỏi…

Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa

Thứ Tư, Tuần 30 Thường Niên, Năm 1 – 27/10/21 Bài Ðọc I: Rm 8, 26-30 “Những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng…

Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

Thứ Ba, Tuần 30 Thường Niên, Năm 1 – 26/10/21 Bài Ðọc I: Rm 8, 18-25 “Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với…

Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?

Thứ Hai, Tuần 30 Thường Niên, Năm 1 – 25/10/21 BÀI ĐỌC I: Rm 8, 12-17 “Anh em đã nhận lãnh tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, chúng ta không phải…

Truyền giáo theo gương Mẹ Têrêsa

Truyền giáo theo gương Mẹ Têrêsa – TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Hôm nay, toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho việc truyền giáo. Ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tuyên phong Mẹ Têrêxa lên bậc Chân Phúc mà ta quen gọi là Á thánh cũng là ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo.…

Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 24/10/21 Bài Ðọc I: Gr 31, 7-9 “Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng…

Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy

Thứ Bảy, Tuần 29 Thường Niên, Năm 1 – 23/10/21 Bài Ðọc I: Rm 8, 1-11 “Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, giờ đây không còn gì là án…

Các ngươi biết tìm hiểu diện mạo trời đất? Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?

Thứ Sáu, Tuần 29 Thường Niên, Năm 1 – 22/10/21 Bài Ðọc I: Rm 7, 18-25a “Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái xác chết này?” Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi biết rằng sự lành không ở trong tôi, nghĩa là trong huyết nhục của…

Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ

Thứ Năm, Tuần 29 Thường Niên, Năm 1 – 21/10/21 Bài Ðọc I: Rm 6, 19-23 “Giờ đây anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi nói theo kiểu người phàm, bởi lẽ xác thịt anh em…

Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều

Thứ Tư, Tuần 29 Thường Niên, Năm 1 – 20/10/21 Bài Ðọc I: Rm 6, 12-18 “Anh em hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ cõi chết sống lại”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, nguyện cho tội lỗi đừng thống trị trong xác hay…