Category: Lời Chúa

Người gieo hạt đi gieo hạt giống

Thứ Tư, Tuần 3 Thường Niên, Năm 1 –27/01/21 Bài Ðọc I: Dt 10, 11-18 “Người đã làm cho những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời” Bài trích thơ gởi tín hữu Do thái. Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến…

Ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta

Thứ Ba, Lễ Hai Thánh TIMÔTHÊU và TITÔ, Giám mục – 26/01/21 Bài Ðọc I: 2 Tm 1, 1-8 “Nhớ lại đức tin trung thành của con”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho  Timô-thêu. Phaolô, Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa, theo lời hứa…

“Vạ” tuyệt thông là gì?

Thưa cha, con vẫn thường nghe nói đến vạ tuyệt thông. Con lại nghe có một cha đã tuyên bố sẽ ra vạ tuyệt thông cho những ai không làm đúng những gì mà cha bảo làm. Xin cha vui lòng cho biết vạ là gì ? Hậu quả của nó ra sao và những…

Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian

Thứ Hai, Lễ Thánh PHAOLÔ TRỞ LẠI – 25/01/21 Bài Ðọc I: Cv 22, 3-16 “Kêu danh thánh Chúa, tôi chỗi dậy”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Ngày ấy, Phaolô nói với dân chúng: “Tôi là người Do-thái, sinh tại Tarsê xứ Cilicia, đã được nuôi nấng trong thành này, đã được đào tạo…

Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 24/01/2021 BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-5. 10 “Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay”. Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó…

Những thân nhân của Người nói: Người đã mất trí

Thứ Bảy, Tuần 2 Thường Niên, Năm 1 – 23/01/21 Bài Ðọc I: (năm I) Dt 9, 2-3, 11-14 “Nhờ chính máu Mình mà Người vào Cung Thánh chỉ một lần”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, nhà tạm được cất lên trong gian thứ nhất, có đặt chân nến, bàn, và bánh…

Có phải lãnh ơn Toàn Xá là được lên Thiên Đàng ngay?

1-Ân xá là gì và có hiệu quả ra sao ? 2- Một người khi sống thì bê bối, bỏ Đạo lâu năm, lấy 2, 3 vợ… nhưng khi gần chết kịp ăn năn, xưng tội và được lãnh ơn toàn xá trong giờ sau hết. Như vậy chắc chắn được lên Thiên Đàng ?…

Thánh Lễ Misa – sự kỳ diệu

Từ xưa tới nay chưa có một vị thánh nào có đủ tài hùng biện để nói lên nổi sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa. Các đấng cũng chưa bao giờ có thể diễn tả được sự tuyệt vời của đề tài cao quí này. Thánh Bonaventura nói: “Sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa nhiều…

Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người

Thứ Sáu, Tuần 2 Thường Niên, Năm 1 – 22/01/21 Bài Ðọc I: (năm I) Dt 8, 6-13 “Người là trung gian của một giao ước tốt hơn”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, hiện giờ vị Thượng tế của chúng ta đã lãnh một chức vụ cao trọng hơn, bởi vì Người…

Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”

Thứ Năm, Tuần 2 Thường Niên, Năm 1 – 21/01/21 Bài Ðọc I: Dt 7, 25 – 8, 6 “Người chỉ dâng của lễ một lần khi hiến dâng chính Mình”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, Chúa Giêsu có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến…