Category: Lời Chúa

Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ

Thứ Tư, Tuần 2 Phục Sinh, Năm I – 14/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 5, 17-26 Kìa, những người mà các ông tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là…

Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời

Thứ Ba, Tuần 2 Phục Sinh, Năm I – 13/04/21 BÀI ĐỌC I:  Cv 4, 32-37 “Họ một lòng một ý với nhau”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để…

Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa

Thứ Hai, Tuần 2 Phục Sinh, Năm I – 12/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 4, 23-31“Khi họ cầu nguyện xong, thì được đầy Thánh Thần và tin tưởng rao giảng lời Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, sau khi được phóng thích, Phêrô và Gioan trở về cùng các anh…

Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến

CHÚA NHẬT, LỄ CHÚA TÌNH THƯƠNG – 11/04/21 BÀI ĐỌC I: Cv 4, 32-35 “Họ đồng tâm nhất trí”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm…

Đức Bác Ái cần hơn các món quà khác

THÁNH PHAOLO (thư Corinto, Chương 13) 1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 2 Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và…

Gia đình: Linh ảnh của Lòng Thương Xót

WHĐ (10.04.2021) – Bài viết này muốn trình bày suy tư về liên kết nội tại có tính bí tích giữa Hôn nhân gia đình và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Do vậy, trước hết sẽ trình bày Tên của Chúa là Thương Xót, như tên gọi của quyển sách gần đây của Đức Giáo…

Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng

Thứ Bảy, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 10/04/21 BÀI ĐỌC I:  Cv 4, 13-21 “Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết, và…

Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn

Thứ Sáu, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 09/04/21 BÀI ĐỌC I:  Cv 4, 1-12 “Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, đang lúc Phêrô và Gioan giảng cho dân chúng (sau khi chữa lành người què), thì các tư tế,…

Đấng Kitô phải chịu thương khó như vậy, rồi mới được tôn vinh

Thứ Năm, Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 08/04/21 BÀI ĐỌC I:  Cv 3, 11-26 “Đấng ban sự sống thì anh em đã giết đi, nhưng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát…

Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh

Thứ Tư, Tuần Bát Nhật Phục sinh – 07/04/21 BÀI ĐỌC I:  Cv 3, 1-10 “Có cái này tôi cho anh, là nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền…