Category: Lời Chúa

Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy

Thứ Bảy, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 24/10/20 Bài Ðọc I: Ep 4, 7-16“Ðức Kitô là đầu, nhờ Người mà toàn thân thể được lớn lên”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô, Anh em thân mến, mỗi người trong chúng ta đã được ban ơn tuỳ theo lượng Ðức Kitô…

Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?

Thứ Sáu, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 23/10/20 Bài Ðọc I: Ep 4, 1-6“Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa”. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở…

Thầy không đến để đem bình an nhưng đem sự chia rẽ

Thứ Năm, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 22/10/20 THÁNH GH GIOAN PHAOLO II Bài Ðọc I: Ep 3, 14-21“Anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến, để anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phalô Tông đồ gửi tín hữu…

Người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều

Thứ Tư, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 21/10/20 Bài Ðọc I: Ep 3, 2-12 “Hiện nay mầu nhiệm của Ðức Kitô đã được mạc khải, các Dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”. Trích thư Thánh Phaolô Tồng đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết Thiên…

Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức

Thứ Ba, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 20/10/20 Bài Ðọc I: Ep 2, 12-22“Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi ấy anh em không có Ðức Kitô, anh em…

Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?

 Thứ Hai, THỨ HAI TUẦN 29 TN – 19/10/20 Bài Ðọc I: Ep 2, 1-10“Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức Kitô, và đồng ngự trị trên nước trời”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi anh em đã chết vì những lỗi lầm và tội…

“Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”

CHÚA NHẬT KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO. CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO CÁC DÂN TỘC – Rao giảng Tin Mừng, bổn phận mọi người. Lời Chúa: Mt 28, 16-20 Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu…

Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”

Thứ Bảy, Tuần 28 Thường Niên, Năm 2 – 17/10/20 Bài Ðọc I: Ep 1, 15-23 “Thiên Chúa tôn Ðức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi nghe biết lòng tin của anh em đối với Chúa…

Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi

THỨ SÁU, TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN– 16/10/20 Bài Ðọc I: Ep 1, 11-14 “Chúng tôi trước kia đã trông cậy vào Ðức Kitô, và anh em được ghi dấu Thánh Thần”. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, trong Ðức Kitô, chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự,…

Dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ

Thứ Năm sau Chúa Nhật 28 Quanh Năm- 15-10-20 Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 1, 1-10“Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian”. Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Phaolô, Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô bởi ý định của Thiên Chúa, kính gửi…