Category: Kinh Nguyện

Các mầu nhiệm chuỗi hạt kính Thánh Giuse

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ban tặng cho Giáo Hội bức tông thư về Thánh Cả Giuse tên là “Trái tim người cha” (Patris Corde), nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Giuse làm Đấng BảoTrợ Giáo Hội Công Giáo. Tại sao lại trong lúc này ?Vì Giáo Hội và thế giới đang đứng trước sự…

Kinh cầu Thánh Giuse

Lạy thánh Giuse, đấng bảo vệ gìn giữ, xin bảo vệ đất nước của chúng con. Xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về công ích để họ biết, như ngài, chăm sóc cho những người được ủy thác cho trách nhiệm của họ. Xin ban trí thông minh khoa học cho những…

Kinh ông Thánh Giuse bầu cử

Lạy ơn Ông Thánh Giuse,Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông…

Lời Cầu Nguyện Cho Hoa Kỳ

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu, Vua các vua và Chúa các chúa: xin đoái thương nhìn đến chúng con, là những người đang cầu khẩn cùng Chúa.Xin chuc lành cho chúng con, các công dân của Hoa Kỳ; xin ban hòa bình và thịnh vượng cho quốc gia chúng con; soi sáng…

Họp Tiệc Ly cầu nguyện với Đức Mẹ

HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ(CENACLES) 01.  Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy đến nhờ lời câù bầu đầy thần thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Bạn Tình Chí Ái của Ngài. (3 lần)  – Kinh Chúa Thánh Thần. 02.  Kinh Tin Kính  –                Ý cầu nguyện tự phát. 03. Kinh Lay…

Kinh Nguyện cầu cùng Đức Mẹ khi lần chuỗi Mân Côi

Hôm thứ Bẩy 25 tháng Tư, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thư của Đức Thánh Cha gởi tất cả các tín hữu trên toàn thế giới. Đính kèm với lá thư này là hai Kinh Nguyện để cầu cùng Đức Mẹ sau khi lần chuỗi Mân Côi. Kinh nguyện thứ nhất Lạy…

Kinh cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu

Kinh cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu đọc vào Thứ sáu Tuần Thánh để nhận ơn Toàn Xá Xin Chúa thương xót chúng con.Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.Xin Chúa thương xót chúng con.Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.Chúa Kitô nghe…

14 Chặng Đàng Thánh giá trong đại dịch Covid-19

ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH – NĂM 2020 CHỦ ĐỀ: 14 Chặng Đàng Thánh Giá trong đại dịch virus Covid–19 Dẫn nhập: Những chặng đàng thánh giá trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm nay thật đặc biệt. Về địa lý, chúng ta không thể tham dự cùng nhau. Đại dịch Covid–19…

Phòng cầu nguyện Cenacles với Đức Mẹ

PHÒNG CẦU NGUYỆN CENACLES VỚI  ĐỨC MẸ –  Chưong trình  cầu nguyện Phong Trào Đức Mẹ của các Linh mục và Giáo dân (Marian Movement of Priests and Lay People) Lạy Chúa, chúng con xin hiệp với Phong Trào Đức Mẹ của các Linh mục và Giáo dân khắp năm châu, để cùng Chúa Giêsu…

Kinh nguyện trong cơn dịch bệnh

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng 1 Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa  ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa  trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa  trong linh hồn con. Song le, bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật  được, thì xin…