Category: Giáo Lý

Phải hiểu thế nào về những tai họa như bão lụt, sóng thần gây đau khổ cho con người?

Hỏi : xin cha giải thích về ý kiến cho rằng những thiên tai như bảo lut, động đất, sóng thần xảy ra vì tội lỗi của con người. Điều này có đúng không ? Trả lời: Tôi đã có dịp giải thích sự dữ , sự ác,  sự đau khổ,  nói chung,  là một bí

Continue reading

Chúa có đòi hỏi con người phải xa tránh tội để được cứu rỗi không?

Hỏi: xin cha giải thích rõ thêm: nếu Chúa Kitô đã chết để đền tội thay cho con người rồi, thì không ai cần phải làm gì nữa mà vẫn được cứu rỗi phải không ? Salvation.jpg Trả lời : Trước hết cần nói thêm tội là gì. Nói chung, tội là điều trái nghịch

Continue reading