Category: Giáo Lý

Hỏi Đáp Công Giáo Số 5_Xin Lễ

HỎI: Thưa Cha, nếu khi một giáo dân xin lễ dành cho một dịp nhất định nhưng các cha chưa kịp làm đúng vào thời điểm người xin dự định xin thì Thánh Lễ đó sẽ có ảnh hưởng thế nào ạ?  Ví dụ: nếu con chuẩn bị đi phỏng vấn ngày mai và hôm nay…

Tự tử, phần rỗi sẽ ra sao?

Thưa cha, Con được biết tự tử là có lỗi lớn với Chúa và mình sẽ bị rơi xuống hoả ngục đời đời. Con rất may mắn là một người Công Giáo nên được hiểu biết về điều đó. Nhưng con có một người thân của con, vì không phải là Công Giáo và vì…

Ơn Chúa Thánh Thần Có Khác Với Đặc Sủng Thánh Linh Không?

Xưa nay, các sách giáo lý thường nói đến “bảy ơn Chúa Thánh Thần”; những năm gần đây người ta thường nói đến các “ đặc sủng Thánh Linh”. Đôi bên có gì khác nhau không? Cả hai đều trùng nhau ở một chỗ là “ân huệ của Chúa Thánh Thần”, nghĩa là phát xuất…

Bài Thi Giáo Lý Hôn Nhân

IV.  BÀI THI GIÁO LY HÔN NHÂN – MARRIAGE CATECHISM TEST Bạn viết xuống ý niệm của bạn về những vấn đề dưới đây – Write down your concept about below questions. (PHẦN NẦY DÀNH CHO NGƯỜI KẾT HÔN) 1.             TÌNH YÊU HÔN NHÂN LÀ GÌ?     What is MARRIAGE LOVE? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Tình yêu con người thường…

Bài Thi Giáo Lý 3

III.    MORAL CATECHISM TEST 3 Name:__________________________                                         Date:  …………………………                         83. It is best to pray only when we feel like it. – Tốt nhất để cầu nguyện là khi nào chúng ta cảm thấy ưa thích. a) True  – Đúng b) False – Sai 84. Holiness is __________________  Sự thánh thiện là __________________. a) something we do in church  – làm một cái gì…

Bài Thi Giáo Lý 2

II.   SACRAMENT CATECHISM TEST 2 Name:__________________________                                         Date:  …………………………                         42. What is the purpose of marriage? Write down  – Mục đích của Hôn Nhân là gì? a) first purpose is begetting and educating of children (Genesis 1:28) mục đích đầu tiên là sinh sản và giáo dục con cái b)second purpose is __________________________________________________ 43. What is the ultimate purpose of our life?  Why? Can you explain…

Bài Thi Giáo Lý 1

PHAN 4                                I.       DOGMA CATECHISM TEST 1 Name:__________________________                                         Date:  …………………………                         1. What  does the name  “Jesus” mean?  -Tên Chúa “Giêsu” có nghĩa gì?             a) God forgives  – Thiên Chúa tha thứ             b) God loves  – Thiên Chúa yêu thương             c) God saves – Thiên Chúa cứu 2. What parable answers the question, “Who is my neighbor?”– Dụ ngôn nào trả lời câu hỏi, “Ai là anh…

Xét mình theo Thánh Kinh

CHƯƠNG 5 2. BÀI GIẢNG TRÊN NÚI Tám mối Phúc (Lc 6:20-23) 1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ…

Hướng dẫn xét mình xưng tội cho người lớn

HƯỚNG DẪN SUY XÉT LƯƠNG TÂM MÌNH ĐỂ XƯNG TỘI ( CHO NGƯỜI 15 TUỔI TRỞ LÊN) 6 BƯỚC ĐỂ XƯNG TỘI NÊN 1.  Xét mình – những tội nào mình đã phạm từ lần xưng tội sau hết. 2.  Thành tâm ăn năn tội lỗi mình. 3.  Xưng tội của mình với Linh mục. 4.  Nghiệm xét lại…

Giáo Lý Căn Bản

I. CATECHISM MINI -GIÁO LÝ CĂN BẢN A Short Summary of Christian Belief – Tóm tắt Đức tin Kitô Giáo CONTENTS1. Ten Commandments of God                     – 10 Giới Răn của Chúa2. Three Eminent Good Works                     – Ba việc lành nổi bật3. Seven Spiritual Works of Mercy               – Thương Linh Hồn 7 mối4. Seven Corporal Works of Mercy              – Thương…

%d bloggers like this: