Category: Đức Mẹ

Thần Đô Huyền Nhiệm

Thần đô huyền nhiệm 15- Thần đô huyền nhiệm 17 – Thần đô huyền nhiệm 19 – Thần đô huyền nhiệm 21-Thần đô huyền nhiệm 23-Thần đô huyền nhiệm 25-Thần đô huyền nhiệm 27-Thần đô huyền nhiệm 29- Thần đô huyền nhiệm 31- Thần đô huyền nhiệm 33- Thần đô huyền nhiệm 35-Thần đô huyền…

100 Truyện Tích Mân Côi

100 Truyện tích Mân Côi tập 1-20 100 Truyện tích Mân Côi tập 41- 45 100 Truyện Tích Mân Côi 21- 40 01- Đức mẹ đi tu 15 năm – Thúy An 02- Một linh hồn hiện về- Thúy An 03- Bị chém đầu mà còn được xưng tội – Thúy An 04-Con khỉ trung…

“Chuỗi Mân Côi hy vọng” cầu nguyện cho các bệnh nhân Covid-19

Hồi đầu tháng 4 năm nay, cha Andrés Esteban López, cha sở giáo xứ Thánh Gia ở trung tâm của một trong những khu phố nổi tiếng của thành phố Mexico, đã cùng với các linh mục khác của giáo xứ và một số giáo dân khởi xướng phong trào “Chuỗi Mân Côi hy vọng.”…

Lễ Kính Đức Mẹ Fatima Ngày 13-5

Hồi đầu thế kỷ XX, tại làng Fatima của Bồ Đào Nha, có ba em nhỏ chăn cừu. Một em tên là Lúcia de Jesus, 10 tuổi, em kia tên là Francisco Marto, 9 tuổi, và em còn lại tên là Jacinta Marto, 7 tuổi. Francisco Marto và Jacinta Marto là hai anh em ruột…

Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi

LỜI KÊU GỌI: Đức Mẹ đã hứa với thánh Đominico ban 15 ơn đặc biệt cho những ai mộ mến lần chuỗi Mân Côi, và tham gia các hội Mân Côi. Trong 15 điều hứa của Đức Mẹ, có 1 điều rất quan trọng: ” Ta sẽ giải thoát khỏi lửa luyện tội tức khắc…

Quyền năng cực mạnh của chuỗi Mân Côi

Linh mục Gabriele Amorth mời chúng ta suy gẫm các lời các giáo hoàng nói về tràng chuỗi Mân Côi. Linh mục Gabriele Amorth gần như là nhà trừ quỷ nổi danh nhất thế giới. Phần lớn các sách của cha nói về việc trừ quỷ và hình ảnh của quỷ. Cha đã về hưu,…

Các Kinh Cầu Đức Mẹ Pontmain

Đức Mẹ Hiện Ra năm 1871 Tại Pontmain, Nước Pháp Ngày 4 tháng 8 năm 1870 quân Phổ vượt biên giới tràn vào Pháp và bắt Hoàng đế Napoleon 3 tại trận. Tại Paris, các phe chống đối truất phế vua cách khiếm diện. Ngày 16 tháng 1 năm 1871, quân Phổ tiến tới vùng…

Đức Mẹ Pontmain Thánh du ở Hoa Kỳ

  Đài Phát thanh Lòng Chúa thương xót xin thông báo về Đức Mẹ Pontmain Thánh du . Mẹ hiện ra tại Pontmain, nước Pháp năm 1871, và Mẹ dạy cầu nguyện để chấm dứt chiến tranh. Xin vào trang website: radioltxc.org để tìm hiểu thêm.Đức Mẹ Pontmain Thánh du đã qua Virginia , gia đình…

Quyền Năng Chuỗi Mân Côi

CHƯƠNG IV.  QUYỀN NĂNG CỦA CHUỖI MÂN CÔI QUYỀN NĂNG CỦA CHUỖI MÂN CÔI TRÊN CON NGƯỜI Roberta là một kỷ thuật viên chụp hình Xray, là một người mẹ bốn con. Bà là người viết mục “Lại một ngày” cho một tờ báo. Một hôm bà viết bài “lân chuỗi mân côi để gắn…

Bí Mật Fatima

BÍ MẬT THỨ NHẤT: Ðức Bà cho chúng con thấy một biển cả lửa hồng dường như ở dưới mặt đất. Chìm ngập trong lửa này là quỷ dữ và các linh hồn dưới hình thể con người, giống như những cục than hồng trong suốt, đen đủi hoặc xám xịt. BÍ MẬT THỨ HAI:…

%d bloggers like this: