Category: Chúa Giêsu

Lịch sử Thánh Tượng Phép Lạ Chúa Hài Đồng Prague

Thánh tượng Chúa Hài Đồng Prague là một trong những bức tượng Công Giáo phổ biến nhất thế giới, tuy nhiên không nhiều người biết về nguồn gốc của thánh tượng này. Lịch sử của Thánh Tượng Chúa Hài Đồng rất hấp dẫn, liên quan đến nhiều truyền thuyết và phép lạ. Nhiều nhà sử…

Chúa Giêsu hiện diện bao lâu trong Bí tích Thánh thể sau khi chúng ta rước lễ

“Chúng ta phải bày tỏ lòng tôn kính đối với Chúa của chúng ta” Kho tàng quý giá nhất của Giáo hội Công giáo là Bí tích Thánh Thể, chính Chúa Giêsu ẩn mình dưới hình bánh và rượu. Như Giáo lý Công giáo đã minh định, chúng ta tin rằng : “Trong Bí tích…

Truyện Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ngày 14 – Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Kim Thúy Ngày 15 – Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Mai Trang Ngày 16 – Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Kim Thúy Ngày 17 – Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Mai Trang Ngày 18 – Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – Kim Thúy Ngày 19 – Kính Thánh Tâm…

Chúa Giêsu Đang Sống

Tác giả: Lm Emiliano Tardif https://youtu.be/_u-dFs9Jvb0 Chúa Giêsu Đang Sống 1 Chúa Giêsu Đang Sống 2 Chúa Giêsu Đang Sống 3 Chúa Giêsu Đang Sống 4 Chúa Giêsu Đang Sống 5 Chúa Giêsu Đang Sống 6 Chúa Giêsu Đang Sống 7 Chúa Giêsu Đang Sống 8 Chúa Giêsu Đang Sống 9 Chúa Giêsu Đang Sống…