Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Hạnh Tích Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tác Giả Lm GioaKim Nguyễn Đức Việt Châu

Lời giới thiệu của Lm Hồ Ngọc Thỉnh.

Tháng 1

7.1 THÁNH GIUSE TRẦN VĂN TUÂN, Giáo Dân

 13.1 THÁNH ĐA MINH PHẠM TRỌNG KHẢM , CHÁNH ÁN 

13.1 GIUSE PHẠM TRỌNG TẢ, Chánh Tổng

13.1 THÁNH LUCA PHẠM TRỌNG THÌN 

22.1 THÁNH PHANXICO GIL DE FEDERICH TẾ

22.1 THÁNH MATHEU ANPHONG LEZINIANA ĐẬU,LINH MUC

30.1 THÁNH TÔMA KHUÔNG – LINH MUC

Tháng 2

2.2 THÁNH GIOAN THÊÔPHAN VÉNARD VEN , Linh Mục 

13.2 PHAOLO LÊ VĂN LỘC Linh Mục

Tháng 3

11.3 THÁNH ĐA MINH CẨM 

Tháng 4

2.4 THÁNH ĐA MINH VŨ ĐÌNH TƯỚC 

6.4 THÁNH PHAO LÔ LÊ BẢO TỊNH, Linh Mục

7.4 THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN VĂN LỰU , Linh Mục 

27.4 LAURENSO NGUYỄN VĂN HƯỞNG, Linh Mục

28.4 THÁNH GIOAN BAOTIXITA ĐINH VĂN THÀNH 

 28.4 THÁNH PHÊRÔ HIẾU , THẦY GIẢNG

30.4 THÁNH GIUSE TUÂN, Linh Mục 

Tháng 5

1.5 Thánh-Gioan-Louis-Bonnard-Hương- Linh Mục

1.5 AUGUSTINO SCHOEFFLER ĐÔNG, Linh Mục 

2.5 THÁNH GIUSE NGUYỄN VĂN LỰU, TRÙM HỌ 

9.5 THÁNH ĐỖ QUANG HIỂN 

11.5 THÁNH MATTHÊU LÊ VĂN GẪM

22.5 THÁNH MICAE HỒ ĐÌNH HY 

22.5 THÁNH LAURENSO NGÔN 

25.5 THÁNH ĐÒAN VĂN VÂN 

26.5 THÁNH MATHEU NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 

26.5 GIOAN ĐOÀN THANH HOAN 

28.5 THÁNH PHAOLÔ HẠNH

Tháng 6

3.6 THÁNH PHERO Vũ văn Đổng 

5.6 THÁNH ĐA MINH NINH

5.6 THÁNH LUCA VŨ BÁ LOAN , Linh Mục 

5.6 DAMINH TOAI- DAMINH HUYEN 

6.6 Thánh Vinh Sơn Dương, thu thuế

6.6 Thánh Phero Đinh văn Dũng & Phero Đinh văn Thuần

12.6 Thánh Nicolao Bùi Đức Thể , Quân nhân

12.6 Thánh Augustino Phan Viết Huy 

12.6 THÁNH ĐA MINH ĐINH ĐẠT

16.6 Thánh Đa mình Nguyên-Nhi-Đa mình Đức Mạo- Vinh Sơn Tưởng-Anre Tường 

17.6 THÁNH PHÊRÔ ĐA, THỢ MỘC

26.6 THÁNH PHANXICO ĐỖ VĂN CHIỂU 

26.6 Thánh Đa Minh HENARES MINH, Gíam Mục

27.6 THÁNH TOMA TOÁN 

30.6 THÁNH VINH SƠN ĐỖ YẾN, Linh Mục 

Tháng 7

3.7  Thánh Philipphê Phan Văn Minh , Linh Mục

4.7 THÁNH GIUSE NGUYỄN ĐÌNH UYỂN 

10.7 ANTON Nguyễn Hữu Quỳnh 

12.7 Thánh PHERO KHANH 

 12.7 THÁNH ANNÊ LÊ THỊ THÀNH 

12.7 THÁNH INGATIÔ DELGADO Y, Gíam Mục

15.7  THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN BÁ TUẤN, Linh Mục

15.7 ANRE NGUYEN KIM THÔNG 

20.7 THÁNH GIUSE DIAZ SANJURJO AN 

24.7 Thánh Giuse Ferandez Hiền , Linh Mục

26.7 THÁNH ANRE PHÚ YÊN, THẦY GIẢNG

28.7 THÁNH GIUSE MELCHIOR G. SAMPEDRO XUYÊN , GIÁM MỤC 

31.7  THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ , Linh Mục

31.7 THÁNH EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG

Tháng 8

1.8 THÁNH ĐA MINH NGUYỄN VĂN HẠNH, Linh Mục 

1.8 THÁNH BERNAĐÔ VÕ VĂN DUỆ , Linh Mục 

12.8 THÁNH AN TÔN NGUYỄN ĐÍCH, TRÙM CHÁNH

12.8 MICAE NGUYỄN HUY MỸ

12.8 THÁNH GIACÔBÊ ĐỖ MAI NĂM, Linh Mục 

21.8 THÁNH GIUSE ĐẶNG ĐÌNH VIÊN , Linh Mục

Tháng 9

5.9 THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TỰ, LINH MUC 

5.9 THÁNH GIUSE HOÀNG LƯƠNG CẢNH

17.9 THÁNH EMMANUEL NGUYỄN VĂN TRIỆU, Linh Mục

18.9 THÁNH ĐA MINH TRẠCH , Linh Mục 

20.9 Thánh Gioan Carolo Cornay Tân, Linh Mục Thừa sai Paris

 21.9 THÁNH PHANXICÔ JACCARD PHAN , LINH MUC THỪA SAI PARIS 

21.9 THÁNH TÔMA TRẦN VĂN THIỆN, CHỦNG SINH

Tháng 10

6.10 THÁNH PHANXICO TRẦN VĂN TRUNG, CAI ĐỘI

 11.10 THÁNH PHÊRÔ LÊ TÙY, Linh Mục 

17.10 Thánh PHANXICÔ ISIĐÔRÔ GAGELIN Kính , Linh Mục 

23.10 Thánh Phaolô Tống Viết Bường, Quan Thị Vệ

28.10 THÁNH GIOAN ĐẠT, LINH MUC

Tháng 11

1.11 THÁNH PHÊRÔ ALMATÔ BÌNH , Linh Mục

1.11 THÁNH HIERONIMO HERMOSILLA LIÊM

1.11 THÁNH VALENTINÔ BERRIO OCHOA VINH, GIÁM MỤC

3.11  THÁNH PHÊRÔ PHANXICÔ NÊRÔN BẮC, Linh Mục

5.11 THÁNH ĐA MINH MẦU , Linh Mục

7.11 VINH SƠN LÊ QUANG LIÊM

7.11 THÁNH JACINTA CASTANEDA GIA 

8.11 THÁNH MARTINÔ TẠ ĐỨC THỊNH, Linh Muc

8.11 THÁNH GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGHI, Linh Mụ

8.11 THÁNH MARTINÔ THỌ – Viên chức thu thuế 

8.11 THÁNH PHAO LÔ NGUYỄN NGÂN , Linh Mục 

 20.11 THÁNH PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN CẦN , THẦY GIẢNG 

24.11 THÁNH PHÊRÔ DUMOULIN BORIE CAO, GIÁM MỤC

24.11  Thánh Giuse Lê Đăng Thi, Cai đội

24.11 THÁNH PHÊ RÔ VŨ ĐĂNG KHOA 

26.11 Thánh Đa Minh Nguyễn văn Xuyên , Linh Mục

26.11 THÁNH TÔ MA ĐINH VIẾT DỤ, Linh Mục

28.11 THÁNH ANRÊ TRẦN VĂN TRÔNG, QUÂN NHÂN

30.11 THÁNH GIUSE MARCHAND DU, LINH MUC THỪA SAI

Tháng 12

6.12 THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG

 10.12 THÁNH SIMON PHAN ĐẮC HÒA, Y SĨ 

18.12 THÁNH PHÊRÔ TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG, THẦY GIẢNG

18.12 Thánh Phao lô Nguyễn văn Mỹ, Thầy giảng 

18.12 THÁNH PHÊRÔ VŨ VĂN TRUẬT, THẦY GIẢNG

19.12 THÁNH TÔMA NGUYỄN VĂN ĐỆ, THỢ MAY

19.12 Thánh Augustinô Nguyễn văn Mới , Nông dân

19.12 Thánh Đa Minh Bùi văn Uý, Thầy giảng

19.12 THÁNH STEPHANO NGUYỄN VĂN VINH

19.12 THÁNH PHANXICO XAVIE HÀ TRỌNG MẬU 

 21.12 THÁNH ANRE DŨNG LẠC 

Những Câu Nói Bất Hủ Của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

⇐ Về Trang Chính

⇑  Về đầu trang

 

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.