Bài Giảng Tĩnh Tâm

 1. Biện phân Thần khí 
 2. Xin Vâng theo Thánh ý Chúa Cha 
 3. Cuộc chiến giữa Giáo Hội và ma quỷ
 4. Bí mật Fatima
 5. Phân biệt Thần Khí với tà khí
 6. Tình yêu là sứ mệnh của mỗi gia đình
 7. Thương xót như Chúa Cha
 8. Năm Thánh thương xót
 9. Tình yêu Thiên Chúa

Tĩnh Tâm tại Dallas Texas ngày 09-12- 2017

 1. Lêgiô Marie và Cuộc chiến thiêng liêng phần 3
 2. Lêgiô Marie và Cuộc chiến thiêng liêng phần 2
 3. Lêgiô Marie và Cuộc chiến thiêng liêng phần 1
 4. Câu Chuyện Về Bí Tích Gỉai Tội Thiêng Liêng Và Linh Hồn 
 5. Ân xá trong Năm Thánh Fatima
 6. Bài Giảng Tĩnh Tâm 1: Oakland, CA
 7. Bài giảng Tĩnh Tâm 2: Oakland, CA
 1. Kinh Lạy Cha
 2. Chúa Thánh Thần
 3. Bài giảng về Thánh Thể 
 4. Thông Điệp Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ

Video và Sách

 1. Video bài giảng tĩnh tâm của Lm Peter Lê Thanh Quang
 2. Video Trận Chiến Thiêng Liêng 1
 3. Video Trận Chiến Thiêng Liêng tiếp theo
 4. Bài viết: Tình Yêu Gia Đình: Tình Yêu là sứ mệnh của mỗi chúng ta
 5. Xem sách Trận Chiến Thiêng Liêng: Cuộc Chiến Giữa Giáo Hội và Ma Quỷ
 6. Hội Tam Điểm
 7. 14 Quy luật biện phân Thần Khí

Về Trang Chính

⇑  Về đầu Trang

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.