Bài Giảng Các Thánh

Lm Peter Lê Thanh Quang

  1. 13-6 Lễ Thánh Antôn Padua
  2. 12 Tháng 12 ĐỨC MẸ GUADALUPE
  3. 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra ở Fatima
  4. Thánh Basiliô Cả và Grêgôriô Nazian

Lm Peter Nguyễn Bá Quốc Linh

5 Tháng 1 THÁNH GIOAN NEUMANN

Lm Giuse Trần Đình Long

Thánh Alphongso 01

Thánh Eymard 02

Thánh Vianney 04

Thánh Laurenso 10

Thánh Clara 11

Thánh Maximilien Kolbe 14

Thánh Batolomeo Tông Đồ 24

Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Thánh Augustino

Thánh Monica

Tháng 7

Thánh Maria Madalena 22-7

Thánh Giacobe 25-7

Thánh Matta 29-7

Thánh Inhatio 31-7

Tháng 8

Thánh Đa Minh 8-8

Thánh Benado 20-8

Thánh Pio X Giáo Hoàng 21-8

Thánh Rosa Lima-23-8

Thánh Louis – Thánh Calasanz  25-8

Tháng 9

Thánh Gregorio Cả 3-9

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8-9

Thánh Phero Claver 9-9

Thánh Gioan Kim Khẩu 13-9

Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14-9

Lễ Mẹ Sầu Bi 15-09

Thánh Cornelio-Cypriano 16-9

Thánh Roberto Berllamino 17-9

Các Thánh Tử Đạo Hàn Quốc 20-9

Thánh Mattheu 21-9

Thánh Pio Năm Dấu 23-9

Thánh Cosma-Thánh Damiano 26-9

Thánh Vinh Sơn Phaolo 27-9

Thánh Vanceslao 28-9

Chân Phước Sopocko 28-9

Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần 29-9

Thánh Gieronimo 30-9

Tháng 10

Lễ Thiên Thần Bản Mệnh 2-10

 Thánh Theodore 3-10

 Thánh Phanxico Assisi 4-10

Trở về Trang Chính

Trở về đầu trang

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.