February 3, 2023

Kính chào cha Giám đốc radio LCTX,

Con là linh mục Giuse Nguyễn Trọng Tính, linh mục Chánh xứ Hưng Nghĩa thuộc giáo phận Bùi Chu. 

Hiện trên địa bàn giáo xứ con đang coi sóc có một nhà thờ giáo họ Anna mới xây dựng phần móng đã hết tiền tạm dừng. 

Qua chị Lan Chi, con được biết tới địa chỉ của đài. Con kính xin Cha Giám đốc và quý vị trong đài tạo điều kiện giúp đỡ giáo họ Anna chúng con để công trình nhà Chúa được tiếp tục tái thiết không bị bỏ dở dang.

Con gửi tới cha và quý vị thư ngỏ xây dựng nhà thờ có xác nhận và giới thiệu của Đức cha giáo phận Bùi Chu.

Xin nhận nơi chúng con lòng biết ơn và sự kính trọng. Con chúc cha Giám đốc và quý đài sức khỏe, bình an và luôn là sứ giả của lòng Thương xót Chúa. 

Merry Christmas and happy new year to you and your family.