January 28, 2023

HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH ISRAEL NGÀY 02 ĐẾN 10 THÁNG 10, 2023

 Mon Oct 02, 2023: bay từ USA đến Tel Aiv, Israel (TLV)

Tue Oct 03:  6:30pm xe Bus đón tại phi trường TLV (Tel Aviv, Israel).

7:30pm ăn tối –  9:pm -10:30pm đi Nazareth, check in hotel.

Wed Oct  04: Ăn sáng – 8:am đi viếng nhà Truyền Tin Nazareth – 10:30am Dâng thánh lễ. ở Tiệc cưới Cana – ăn trưa.

2:pm đi núi Tabor. 5:00pm trở về hotel.

Thu Oct 05:  8:am Capharnaum – đi Cesare Philippi  – 11:am về hồ Galile – Thánh lễ ở Dalmanuta, Tabga, nơi Chúa hóa bánh ra nhiều.  –Ăn trưa. –2:pm Thăm Nguyện đường Chúa trao tối thượng quyền cho Phêrô; Núi Bát Phúc. Đi thuyền trên Biển hồ.  về hotel – ăn tối.

 Fri Oct 06:– JERICHO Thánh Lễ ở nguyện đường Thánh Tâm Gierico, núi Cám dỗ – Ăn trưa.  Viếng nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa – Qumran – tắm biển chết.   

Check in hotel ở Gierico – ăn tối.

 Sat Oct 07: Đi Bethlehem. – Dâng lễ ở hang mục đồng.- ăn trưa. Đi Ein Karem (nhà Giacaria và Ysave. – check in hotel ở Bethlehem.- ăn tối.

 Sun Oct 08: – Hang Kinh Lạy Cha- đồi ô liu – nguyện đường Vườn Dầu.  – Nhà thánh Anna –  hồ Betsaiđa và người bại liệt 38 năm (Ga 5).  Hồ Siloam (Ga 9). Dâng lễ ở hang đá vườn ô liu.

 Mon Oct 09:  9:am đi đàng thánh giá. Nhà Caipha – THÁNH LỄ mộ Chúa và đồi Canve.

 Tue Oct 10: check out hotel – BAY TỪ PHI TRƯỜNG TLV VỀ USA.

Muốn biết thêm chi tiết , xin gọi cho chị Lan Chi, số phone 405 973 6348.