January 28, 2023

Mọi sự giúp đỡ xin quý ân nhân gửi về địa chỉ hay số tài khoản của con: Linh mục Phaolô Đinh Tiến Thảo, nhà thờ Ngọc Đường, thôn Vân Ngọc, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Điện thoại: 0973769567. Số tài khoản: 3504205019198; Ngân hàng Agribank, chi nhánh Cẩm Thủy, Thanh Hóa.