December 1, 2022

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 06/11/22

BÀI ĐỌC I:  2 Mcb 7, 1-2. 9-14

“Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời”.

Trích sách Macabê quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu vua rằng: “Bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ chúng tôi”.

Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu vua rằng: “Hỡi vua độc ác kia, vua chỉ cất mất mạng sống chúng tôi ở đời này, nhưng Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của Người, được sống lại trong cuộc sống đời đời”.

Sau khi người con thứ hai chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình, tên lý hình bảo cậu le lưỡi, cậu liền le lưỡi, dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng: “Tôi được Trời ban cho các phần thân thể này, nhưng giờ đây vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng Người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy”. Nhà vua và những kẻ tuỳ tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ coi các cực hình như không.

Người con thứ ba chết rồi, thì người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng: “Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn: Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu”.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 16, 1. 5-6. 8b và 15

Đáp:  Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa. (c. 15b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin nghe điều chính nghĩa của con, xin để ý đến lời con kêu cứu, lắng tai nghe tiếng con thốt ra tự cặp môi chân thành.   – Đáp.

2) Bước con đi bám chặt đường lối của Ngài, chân con đã không hề xiêu té. Con kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời con, lạy Chúa, xin lắng tai về bên con, xin nghe rõ tiếng con.  – Đ

3) Xin che chở con trong bóng cánh của Ngài. Phần con, nhờ công chính, sẽ được thấy thiên nhan, khi thức giấc, con no thỏa nhìn chân dung Chúa.   – Đáp.

BÀI ĐỌC II:   2 Tx 2, 15 – 3, 5   (Hl 2, 16  –  3, 5)

“Chúa làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, nguyện xin Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng đã thương yêu chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành, xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành.

Anh em thân mến, ngoài ra, xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Thiên Chúa chóng lan tràn và được vinh hiển như việc đã thể hiện nơi anh em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa: vì không phải hết mọi người đều có lòng tin. Nhưng Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người sẽ làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa: những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Đức Kitô.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  Lc 21, 36

Alleluia, alleluia! – Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. – Alleluia.

PHÚC ÂM:   Lc 20, 27-38

“Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ”.

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”. 

Lm Peter Lê Thanh Quang

HƯỚNG VỀ THIÊN ĐÀNG

Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tối cao và vĩnh viễn. Những ai chết trong ân sủng của Thiên Chúa và không cần bất cứ sự thanh luyện cuối cùng nào, sẽ được quy tụ quanh Chúa Giêsu..

Quý đọc giả thân mến,

Chúng ta đang ở trong tháng 11, tháng hướng về những người đã qua đời. Nhất là cuối tuần vừa rồi, rất nhiều người trong chúng ta cũng ra nghĩa trang. Nơi đó, chúng ta gặp gỡ những người thân đã qua đời. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Lý do là theo niềm tin Công giáo, chúng ta cầu nguyện cho những linh hồn ở dưới luyện ngục sớm được về Thiên Đàng. Chúng ta cũng cầu nguyện với những ai ở trên Thiên Đàng để họ cũng cầu nguyện cho mình.  Đó là mầu nhiệm các thánh thông công.

Thật đẹp trong tháng Các Đẳng Linh Hồn (All Souls Day) khi chúng ta đặc biệt nhớ đến họ. Hoặc ít là trong tháng này, chúng ta thấy thế giới của người chết và người sống thật gần gũi. Chúng ta cũng cảm thấy ít nhiều được điều gì đó về thế giới vô hình. Đức Giêsu rất thường xuyên đề cập đến thế giới ấy mà chúng ta gọi là Thiên Đàng.

Vài tư tưởng trên có thể còn mới lạ đối với người trẻ chúng ta. Thiên Đàng, hoả ngục hoặc luyện ngục là những điều người trẻ ít để ý đến. Trong tháng 11 này, ước gì chúng ta tập để tâm đến những điều vô hình. Các bạn cũng có thể hỏi: Thiên đàng là gì, hoả ngục và luyện ngục có ý nghĩa gì với tôi? Tại sao Giáo hội lại chọn tháng 11 để nhớ về những linh hồn đã qua đời?

Nếu ai từng sống ở những nơi có bốn mùa rõ rệt, chúng ta cảm thấy sự thú vị của mùa Thu. Đó là mùa lá rụng. Mỗi lần nhìn cây vào mùa thu, lá rụng, cây trơ trụi, tôi liên tưởng đến thân phận con người. Sinh lão bệnh tử. Ai rồi cũng lớn, cũng già và cũng chết. Đó là thân phận của chúng ta. Chắc chắn chúng ta không muốn chết; nhất là lúc trẻ, không một ai nghĩ rằng mình phải chết. Thật may vì cái chết không tiêu diệt được chúng ta. Nói cách khác, sau cái chết luôn là thế giới của sự sống. Chúng ta tin thế. Cũng như lá cây rụng hết, nhìn bên ngoài có vẻ cây không còn sức sống, nhưng trong nó vẫn chờ đến mùa xuân để ra lá, hoa và quả mới.

Các bạn thân mến,

Hình ảnh trên giúp chúng ta tiếp tục hy vọng rằng những người thân của chúng ta dù đã chết, nhưng họ vẫn đang sống. Hy vọng họ đang hạnh phúc nơi Thiên Chúa. Nơi đó, chắc chắn không còn chuyện lấy vợ, lấy chồng hoặc đau khổ của kiếp người. Nhiều lần Đức Giêsu tiết lộ cho chúng ta biết về Nước Trời phải là nơi hạnh phúc. Nếu bạn hỏi thông điệp của Tin mừng hoặc của sách Kinh Thánh là gì, thì Giáo hội chia sẻ rằng: “Trung tâm điểm của các lời Chúa Giêsu mặc khải chính là Nước Trời, nghĩa là Thiên Chúa là nguồn mạch và trung tâm cuộc sống ta, và Người cho ta biết: Chỉ mình Chúa cứu rỗi con người.” (Đức Bênêđictô XVI). Như thế ai tin vào Thiên Chúa thì sau khi chết linh hồn người ấy cũng sẽ được sống mãi. Họ sẽ sống như các thiên thần, và không phải chết nữa. Tôi và các bạn không ai có kinh nghiệm ở trong tình trạng ấy, nhưng chúng ta ước ao mình cũng được chung hưởng niềm vui Thiên đàng.

Tôi xin trích ở đây vài định nghĩa để chúng ta cùng suy nghĩ và cầu nguyện:

– “Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tối cao và vĩnh viễn. Những ai chết trong ân sủng của Thiên Chúa và không cần bất cứ sự thanh luyện cuối cùng nào, sẽ được quy tụ quanh Chúa Giêsu và Đức Maria, các Thiên thần và các Thánh.” (Sách Toát yếu Giáo Lý Công giáo, câu 209).

– Thần học gia người Pháp, François Fénelon tin rằng: “Muốn tất cả những gì Chúa muốn, và muốn như thế luôn luôn trong mọi hoàn cảnh và không ngập ngừng, đó là Nước Trời đang ở trong ta vậy.” (YouCat 283).

– “Nước Trời không phải là một khái niệm trừu tượng, một học thuyết giáo lý hay một kế hoạch xa rời thực tế, nhưng trước hết và trên hết là một Ngôi Vị sống động với khuôn mặt và tên gọi là Giêsu Nazarét; đó là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình.”[1]

– Hoặc có lần Chúa Giêsu nói: “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20,38). Vậy Thiên Đàng là nơi linh hồn chúng ta sống vĩnh hằng với Thiên Chúa.

Như thế, các bạn và tôi, chúng ta đều muốn vào Thiên đàng. Nhưng không phải lúc này, vì chúng ta chưa muốn chết. Nói vui vui vậy. Thực tế là ngay khi chúng ta sống ở đời này, chúng ta cũng đang hướng về Thiên Đàng. Hoặc nói như xác tín của Giáo hội, tất cả chúng ta được mời gọi nên thánh, nghĩa là được mời vào Thiên đàng. Bằng cách nào? Linh mục Anthony De Mello, SJ kể rằng: Một đệ tử bị ám ảnh bởi ý nghĩ về cuộc sống sau khi từ trần. Minh Sư nói với anh:

 • “Tại sao con phải mất thời giờ nghĩ tới thế giới bên kia?”
 • “Nhưng có thể nào không nghĩ tới được sao?”
 • “Được chứ.”
 • “Như thế nào?”
 • “Bằng cách sống trên thiên đàng, ngay tại bây giờ và nơi đây.”
 • “Và thiên đàng ở đâu?”
 • Thưa: “Ở tại nơi đây và bây giờ.”

Để kết thúc bài chia sẻ này, chúng ta nghe lại lời động viên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô[2]: “Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng cách sống đời mình với tình yêu và bằng cách làm chứng trong mọi việc mình làm, ở bất cứ nơi nào mình sống.”

 • Bạn được mời gọi sống đời thánh hiến ư? Hãy nên thánh bằng cách sống sự dấn thân ấy cách thật vui tươi.
 • Bạn đã kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho chồng hay vợ mình, như Đức Kitô chăm sóc cho Hội thánh.
 • Bạn phải làm việc để kiếm sống ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc thật tận tụy và chu đáo để phục vụ anh chị em mình.
 • Bạn là cha mẹ hoặc ông bà ư? Hãy nên thánh bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ con cháu biết theo Chúa Giêsu.
 • Bạn đang ở một địa vị có quyền lực ư? Hãy nên thánh bằng cách quên lợi riêng để phục vụ ích chung.
 •  

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa là sự sống lại và là sự sống. Chúng con cũng tin rằng: „ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống; ai sống và tin vào Thầy, thì sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11,25). Amen.

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

 …….

[1] Đức Gioan-Phaolô II, Thông điệp Redemptoris missio, 13-15; Đức Bênêđictô XVI, Thông điệp Deus caritas est, [25 -12 2005], 1.

[2] Tông Huấn Niềm Vui Và Hân Hoan, số 14

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng