December 4, 2022

Thứ Năm, Tuần 30 Thường Niên, Năm 2 – 27/10/22

BÀI ĐỌC I:  Ep 6, 10-20

“Anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa để có thể đứng vững”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, về tương lai, anh em hãy can đảm trong Chúa, và trong quyền năng sức mạnh của Người. Anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa, để anh em có thể chống lại được với những mưu chước ma quỷ. Bởi vì chúng ta không những chiến đấu với huyết nhục, mà còn chiến đấu với kẻ chấp chính và quyền thế, với kẻ cai quản thế giới u minh này, và những ác thần trên không gian. Bởi đó, anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa, để có thể kháng cự được trong ngày đen tối, và đứng vững sau khi bình định được tất cả. Vậy anh em hãy đứng vững, thắt đai lưng chân lý, mặc áo giáp công chính, và chân mang giày để sẵn sàng truyền bá Tin Mừng hoà bình. Anh em hãy luôn luôn mang khiên thuẫn đức tin, nhờ đó anh em dập tắt được mọi tên lửa kẻ cực ác. Anh em hãy nhận lấy mũ chiến cứu độ và cầm gươm của Thánh Thần, (tức là lời của Thiên Chúa).

Bằng mọi lời cầu xin và khẩn nguyện, anh em hãy nguyện cầu mọi lúc trong Thánh Thần. Hãy tỉnh thức ân cần lo việc đó, và cũng hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh. Hãy cầu nguyện cho cả tôi nữa, để tôi được lợi khẩu khi mở miệng, và can đảm rao giảng mầu nhiệm Tin Mừng mà tôi là sứ giả ngay trong lúc phải mang xiềng xích, hầu khi rao giảng, tôi mạnh dạn nói năng như tôi phải nói.  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 143, 1. 2. 9-10

Đáp: Ôi Đá Tảng của con, chúc tụng Chúa! (c. 1a).

Xướng: 1) Ôi Đá Tảng của con, chúc tụng Chúa, là Đấng rèn luyện cho tay con biết đấu tranh, cho các ngón tay con thiện nghề chinh chiến.  – Đáp.

2) Chúa là Tình thương và là chiến luỹ, là Đấng phù trợ và giải phóng con, Chúa là khiên thuẫn, là chỗ con nương náu. Ngài bắt chư dân phải khuất phục con.  – Đáp.

3) Ôi Thiên Chúa, con sẽ ca mừng Ngài bài ca mới, với cây đàn mười dây con sẽ ca mừng Ngài, vì Ngài đã ban cho các vua chiến thắng, đã giải phóng Đavít là tôi tớ của Ngài.  – Đ

ALLELUIA:   x. Ep 1, 17-18

Alleluia, alleluia! – Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta. – Alleluia.

PHÚC ÂM:   Lc 13, 31-35

“Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy”. Người trả lời: “Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: ‘Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem’.

“Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: ‘Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!’ ” 

Lm Peter Lê Thanh Quang

Thứ Năm Tuần 30 Thường Niên
Lm. Tôma Lê Duy Khang 

Tại sao hôm nay Tin mừng lại trình bày việc mấy người biệt phái đến nói với Chúa Giêsu: “Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôdê toan giết Thầy”?

Tại sao những người này lại chỉ đường cho Chúa Giêsu như thế, có phải họ thương Chúa Giêsu thật sự hay không, hay chỉ giả vờ tốt lành với ý hướng khác?

Lý do thương Chúa Giêsu và nhắc nhở Ngài chắc không có, bởi vì dựa vào những phản ứng của họ đối với Chúa Giêsu, khi Ngài cứ chữa bệnh trừ quỷ trong ngày Sabat và lên tiếng bênh vực những người thấp cổ bé miệng, cho thấy họ không hài lòng về Ngài: “Có 6 ngày người ta làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong những ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabat.”

Với lý luận đó, chúng ta có thể đoán được là họ không có ý tốt để cảnh báo cho Chúa Giêsu, nhưng là họ muốn làm cho Chúa Giêsu sợ hãi và bỏ đi.

Thế nhưng, Chúa Giêsu không sợ điều đó, nên nói: “các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: “Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. nhưng hôm, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri lại chết ngoài thành Giêrusalem sao.”

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống tốt lành, sống tốt lành thì không sợ bất cứ điều gì cả, giống như Chúa Giêsu đã có lần nói với các môn đệ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục” (Mt 10,28). Nếu có chết thì cũng phải chết trong ân nghĩa của Chúa, như Chúa Giêsu đã nói: “Vì không lẽ một tiên tri lại chết ngoài thành Giêrusalem sao?”

Bên cạnh đó, Lời Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta đừng sợ những người ẩn núp trong bóng tối, hay là những người nói xấu sau lưng chúng ta. Nhiều người cứ chấp nhất cũng như để ý đến lời người ta nói sau lưng mình.

– Sư Phụ ơi! Con bị người ta nói xấu.

– Ừm, thì con xấu nên người ta mới nói con.

– Nhưng họ nói không đúng sự thật, họ vu oan cho con.

– Vậy họ sai rồi, họ thật đáng thương.

– Con mới là người đáng thương chứ Sư Phụ?

– Là họ, vì họ phải mất công suy nghĩ để nói xấu con, và họ phải khổ công nói dối mãi. Con không thấy họ làm vậy thật là mệt mỏi hay sao? Còn con, có xấu như họ nói thì sửa, còn không xấu thì họ giúp con tu hạnh Nhẫn Nhục, tính ra con luôn có lợi đấy chứ. Con phải cảm ơn họ mới đúng.

– Dạ, con hiểu rồi Sư Phụ, lấy khoan dung độ lượng để tha thứ cho lỗi lầm của người ta.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống chân thật, sống tốt lành, biết kính sợ Chúa, để “dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” trên hành trình theo Chúa. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng