December 4, 2022

Thứ Tư, Tuần 30 Thường Niên, Năm 2 – 26/10/22

BÀI ĐỌC I: Ep 6, 1-9

“Không phải phụng sự loài người, nhưng là tôi tớ của Đức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Hỡi những kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa: đó là lẽ phải. Hãy thảo kính cha mẹ ngươi, đó là giới răn thứ nhất kèm theo lời hứa rằng “để ngươi được phần phúc và sống lâu dài trên địa cầu”.Còn phần anh em là những kẻ làm cha mẹ, anh em chớ làm cho con cái anh em tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng theo lời dạy bảo và khuyên răn của Chúa.

Hỡi những kẻ làm nô lệ, hãy vâng phục các chủ nhân, với lòng tôn sợ, kính nể, và chân thành như vâng phục Đức Kitô: không phải vâng phục chiếu lệ trước mắt, như để lấy lòng người ta, nhưng như những tôi tớ của Đức Kitô, tận tâm vâng theo thánh ý Thiên Chúa, hãy chí thú phục vụ, như phục vụ Thiên Chúa, chớ không phải loài người: vì biết rằng hễ ai làm điều gì lành, sẽ được Chúa ban trả sự lành, dầu kẻ ấy là nô lệ hay tự do. Phần anh em là những chủ nhân, anh em hãy cư xử như vậy đối với họ, chớ doạ nạt, vì biết rằng Chúa của họ cũng là Chúa của anh em ngự trên trời: Người không tây vị một ai. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 144, 10-11. 12-13ab. 13cd-14

Đáp: Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phan. (c. 13c).

Xướng: 1) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài, Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. –

2) Để con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Ngài là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Ngài tồn tại qua muôn thế hệ. – Đáp.

3) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngã, và cho mọi kẻ khòm lưng đứng thẳng lên. – Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 135

Alleluia, alleluia! – Xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 13, 22-30

“Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’.

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

Lm Peter Lê Thanh Quang

Thứ Tư Tuần 30 Thường Niên
Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng theo thánh Mattheu chương 19 từ câu 16 đến câu 30 có trình bày cho chúng ta một sự kiện là: Có một anh thanh niên đến để hỏi Chúa Giêsu làm thế nào để có sự sống đời đời, và Chúa Giêsu đã chỉ cho anh ta là phải biết tuân giữ các giới răn: “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ và yêu thương kẻ khác như chính mình.”

Nếu dừng ở đây thì không có gì để nói, nhưng vì tham lam, đã có rồi lại muốn có hơn nữa, nên anh này hỏi Chúa Giêsu thêm một câu hỏi rằng anh còn thiếu điều gì nữa không. Chúa Giêsu trả lời: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy bán tất cả của cải ngươi có mà bố thí cho người nghèo, thì ngươi sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến mà theo Ta.” Nghe những lời này, anh thanh niên buồn bã bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Sau sự kiện đó, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật các con: người giàu có khó vào Nước Trời”, và Ngài nói thêm: “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời.” Khi nghe những lời của Chúa Giêsu, các môn đệ bỡ ngỡ mà hỏi: “Vậy ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu trả lời: “Đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể” nghĩa là mời gọi con người phải tin tưởng phó thác vào quyền năng của Chúa, Chúa có thể làm được mọi sự, đừng lo lắng gì cả.

Tin mừng theo thánh Luca hôm nay, lại cho chúng ta thêm một cái nhìn mới, nhưng cái mới này nó được đặt nền trên cái cũ, thay vì hỏi “Thưa Thầy ai có thể được cứu độ?” thì lại hỏi “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít người sẽ được cứu độ?” nghĩa là họ cho rằng cứu độ hay không được cứu độ là do Thiên Chúa, Thiên Chúa mới có quyền. Điều này đúng không? Thưa đúng chứ không sai, bởi theo lý luận của chúng ta, dựa vào Tin mừng Mattheu, thì “Đối với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì có thể.” Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây chúng ta dễ rơi vào thuyết tiền định.

Nên sau câu hỏi đó, Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp. Vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm mà vào không được” nghĩa là Chúa mời gọi mỗi người chúng ta phải nỗ lực chiến đấu, nhưng sự nỗ lực chiến đấu này phải là nỗ lực chiến đấu trong sự tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chứ không cậy dựa vào sức riêng của mình.

Bởi khi Chúa tạo dựng nên con người, Chúa đã ban cho con người có tự do để chọn lựa, Chúa không ép buộc một ai cả, nếu Chúa ép buộc thì Chúa đâu cần xuống thế làm người, chịu chết, sống lại, Chúa chỉ nói một lời thì cứu độ con người luôn, nhưng Chúa không làm vậy, bởi vì làm vậy thì con người giống như những con robot, mà robot thì đâu có tự do, đi ngược lại với ý hướng ban đầu của Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hiểu được rằng cứu độ hay không được cứu độ là ước muốn của con người, là nỗ lực, cố gắng của con người, Chúa thì muốn con người được cứu độ, nhưng điều quan trọng là con người có muốn hay không.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có ước muốn được ơn cứu độ, bởi: “Chúng ta có thể không thực hiện được tất cả những ước mơ, nhưng những gì người ta thực hiện được, thì nó được đặt nền tảng trên những ước mơ,” nên chúng ta phải có ước muốn được cứu độ, để một mặt nỗ lực đi con đường hẹp mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta, đó là sống bác ái, yêu thương…, mặt khác khi đi trên con đường hẹp đó, chúng ta phải biết cậy dựa vào ơn Chúa, xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta có thể trung thành với chọn lựa của mình. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng