December 4, 2022

Thứ Tư, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 19/10/22

BÀI ĐỌC I: Ep 3, 2-12

“Hiện nay mầu nhiệm của Đức Kitô đã được mạc khải, các Dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tồng đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em đã nghe biết Thiên Chúa ban phát ân sủng để cho tôi mưu ích cho anh em: vì nhờ ơn mạc khải mà tôi biết được sự mầu nhiệm, như tôi vừa mới viết ra trong ít lời trên kia. Đọc những lời đó, anh em có thể nhận thức được sự am hiểu của tôi trong mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm đó chưa hề tỏ ra cho con cái loài người ở các thế hệ khác được biết, nhưng hiện nay, đã được mạc khải cho các thánh Tông đồ và các tiên tri của Người, trong Thánh Thần. Và nhờ Tin Mừng, các Dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể, và đồng thông phần lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô.

Tôi đã được nên người phục vụ Tin Mừng đó, do ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, bằng cách thi thố sức mạnh của Người. Tôi là kẻ hèn nhất trong các thánh, nhưng đã được ơn này là rao giảng cho Dân ngoại những sự giàu có không thể thấu hiểu được của Đức Kitô, và soi sáng cho mọi người biết cách thức phân phát mầu nhiệm đã được ẩn giấu từ muôn thuở trong Thiên Chúa, Đấng tạo thành vạn vật: khiến các chủ thần và quyền thần thiên quốc đều phải nhờ Hội Thánh mới biết được sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa, thể theo dự định từ trước muôn đời mà Ngài đã thi hành trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Người, chúng ta được cậy trông và nhờ lòng tin vào Ngài, chúng ta mạnh dạn đến cùng Ngài. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Is 12, 2-3. 4bcd-5. 5-6

Đáp: Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ. (c. 3).

Xướng: 1) Đây Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc tôi, tôi sẽ tin tưởng mà hành động và không khiếp sợ: vì Chúa là sức mạnh, là Đấng tôi ngợi khen, Người sẽ trở nên cho tôi phần rỗi. – Đáp.

2) Hãy ca tụng Chúa và kêu cầu danh Người, hãy công bố cho các dân biết kỳ công của Chúa, hãy nhớ lại danh Chúa rất cao sang. –

3) Hãy ca tụng, vì Chúa làm nên những việc kỳ diệu, hãy cao rao việc đó trên khắp hoàn cầu. Hỡi người cư ngụ tại Sion, hãy nhảy mừng ca hát, vì Đấng cao cả là Đấng Thánh Israel ở giữa ngươi. –

ALLELUIA: Tv 118, 18

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 12, 39-48

“Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: ‘Chủ tôi về muộn’, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

Lm Peter Lê Thanh Quang

THỨ 4 TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Lm. Tôma Lê Duy Khang

Nếu chúng ta để ý thì Tin Mừng chúng ta vừa nghe tập trung vào chủ đề là hãy tỉnh thức và sẵn sàng: “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Nhưng tại sao lại có lời dạy này? Chúng ta biết khi mà thánh Luca viết Tin mừng, thì Chúa Giêsu đã về trời, tình hình cộng đoàn không còn đẹp như thuở ban đầu, tinh thần vật chất dần dần len lỏi vào cộng đoàn, nhiều linh hồn trở nên nguội lạnh. Nên họ cần được nhắc nhở một điều quan trọng là Chúa sẽ trở lại. Ngài đến một cách bất ngờ như ông chủ đi ăn cưới về.

Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là tỉnh thức và sẵn sàng như thế nào? Bởi vì, có người sẽ hiểu tỉnh thức là vẫn đọc kinh đi lễ, làm các việc đạo đức, nghĩa là chu toàn bổn phận đối với Chúa, điều này hoàn toàn đúng chứ không sai.

Mặc dầu chúng ta tỉnh thức về vấn đề đó, nhưng chúng ta lại không tỉnh thức trong những đòi hỏi của Tin mừng, nghĩa là chúng ta chỉ để ý có một chiều là Chúa, mà không để ý tới anh chị em của mình, chúng ta đi lễ nhưng còn nhìn điểm xấu của người khác để mà nói, còn ghen ghét, còn ganh tỵ, còn nói hành nói xấu người khác, thì lúc đó chúng ta chưa tỉnh thức.

Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn trong ngày phán xét, khi Chúa tách biệt giữ chiên và dê, thì điều kiện nào để chúa tách biệt chiên và dê? Thưa đó chính là việc làm bác ái đối với anh chị em mình.

Nên chúng phải tỉnh thức một cách toàn diện. Nhưng làm sao để tỉnh thức cách toàn diện? Thưa là phải có lòng yêu mến Chúa, phải tập trung cuộc đời của mình để sống điều Chúa dạy.

Chúng ta hãy nhớ lại khi trao phó đoàn chiên cho thánh Phêrô Chúa Giêsu đã hỏi thánh nhân: “Con có yêu mến Thầy không?” Thánh nhân trả lời: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy,” sau đó Chúa mới trao đoàn chiên cho thánh nhân chăm sóc. Điều này cho chúng ta thấy, nếu không có lòng yêu mến Chúa, thì sẽ không thể tỉnh thức để chu toàn sứ vụ mà Chúa trao phó.

Như thế tỉnh thức một cách toàn diện là tỉnh thức trong việc chu toàn bổn phận đối với Chúa, và tỉnh thức trong cái nhìn thiện cảm đối với anh chị em của mình, nếu chúng ta thật sự có lòng yêu mến Chúa, tập trung vào Chúa, chúng ta sẽ không thấy cái xấu nơi anh chị em của mình, nhưng ngược lại sẽ thấy nơi anh chị em của mình cái đẹp, cái tốt như Chúa đã thấy, và đó là tỉnh thức thật sự.

Suy tư thêm một chút xíu nữa, đó là việc tỉnh thức cách toàn diện trong việc dạy dỗ giáo dục con cái của chúng ta. Ngày 7.8.2022, tôi đi dự lễ thêm sức ở giáo xứ Tín Đức, trong bài giảng, Đức Cha Phêrô nói đến việc phải sống đức tin, nhưng cuối lễ Đức Cha mời gọi thêm không chỉ sống đức tin mà còn phải học văn hóa, nhiều gia đình không chú ý đến điều này, chỉ cho con mình học văn hóa mà không dạy đạo đức nhân bản cho con em mình, nếu chúng ta chỉ chú trọng đến một phía thì chưa phải là tỉnh thức.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết tỉnh thức và sẵn sàng một cách toàn diện trong việc chu toàn bổn phận đối với Chúa, đối với anh chị em của mình, cũng như trong việc giáo dục và hướng dẫn con cái, đó mới là tỉnh thức đích thực mà Chúa muốn mỗi người chúng ta thực hiện. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng