December 1, 2022

Thứ Hai, 17/10/22 Lễ Thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Giám mục I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-khi-a đã bị án quăng làm mồi cho thú dữ, tại Rôma, quãng năm 110. Tại các chặng dừng chân trên con đường tiến đến nơi hành hình, người đã gửi bảy thư cho nhiều giáo đoàn. Trong các thư đó, người nói về Chúa Kitô, về Hội Thánh và về đời sống Kitô hữu một cách khôn ngoan và thông thái. Trong các thư đó còn có một trong những bài tình ca thốt lên từ một trái tim thấm nhuần tinh thần Kitô giáo: “Hãy để tôi lãnh nhận ánh sáng tinh tuyền. Nơi tôi chỉ còn một dòng nước sống động đang thầm thì: Hãy đến với Chúa Cha”.

BÀI ĐỌC I: Ep 2, 1-10

“Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô, và đồng ngự trị trên nước trời”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

 Anh em thân mến, khi anh em đã chết vì những lỗi lầm và tội lỗi anh em, thì trong những tội lỗi đó, xưa kia anh em đã từng sống theo dòng thời gian của thế giới này, theo thủ lãnh chủ quyền của không khí này, tức là tà thần hiện giờ còn hoạt động trong những con người không vâng phục. Trong những tội lỗi đó, cả chúng tôi nữa, xưa kia tất cả chúng tôi cũng sống theo dục vọng xác thịt của chúng tôi, làm theo những thèm muốn xác thịt và những tư tưởng gian tà, và tự nhiên bấy giờ chúng tôi cũng là những con người đáng giận ghét như các người khác.

Nhưng Thiên Chúa là Đấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà Người đã yêu thương chúng ta, đến đỗi khi tội lỗi làm chúng ta phải chết, thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô. Nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô.

Vì chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Điều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải là do việc làm, để không ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Đức Giêsu Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực hành. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 99, 2. 3. 4. 5

Đáp: Chính Chúa đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người. (c. 3b).

Xướng: 1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ! Hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan phấn khởi. – Đáp.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người; ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. – Đáp.

3) Hãy vào trụ quan nhà Người với lời khen ngợi, vào hành lang với khúc ca vui, hãy tán dương, hãy chúc tụng danh Người. – Đáp.

4) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. – Đáp.

ALLELUIA: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 12, 13-21

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?” Rồi người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Đoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!” ‘ Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy”.

Lm Peter Lê Thanh Quang

Suy niệm: 

Chúng ta đang sống trong một thế giới phát triển vượt bậc, một thế giới của sự bùng nổ công nghệ, một thế giới đang chạy theo những đam mê thế tục, những hưởng thụ vật chất. Thế giới ấy như một vòng xoáy cực mạnh, cuốn hút con người vào đó.

Là người Ki-tô hữu, chúng ta được mời gọi dũng cảm bước ra khỏi vòng xoáy của thế gian. Chúng ta như những người đi ngược dòng. Thế gian chạy theo hưởng thụ, chúng ta được mời gọi sống khó nghèo. Thế gian chạy theo vật chất, chúng ta được mời gọi tìm kiếm những giá trị thiêng liêng. Thế gian tích trữ những của cải tạm bợ, chúng ta hãy tích trữ kho tàng vĩnh cửu.

Vì sao chúng ta phải làm như thế? Vì sao chúng ta phải đi ngược dòng với thế gian? Xin thưa là vì quê hương đích thực của chúng ta không phải ở thế gian này mà là Nước Trời: “quê hương chúng ta ở trên trời” (Cl 3,20). Hạnh phúc Nước Trời mới là cùng đích của đời người Ki-tô hữu chúng ta. Đối với chúng ta, trần gian này chỉ là cõi tạm, là nơi chúng ta lo tập trung tích lũy kho tàng thiêng liêng cho mình, hầu mong mai ngày chúng ta được trở về quê hương đích thực của chúng ta, đó là Nước Trời.

Tuy nhiên, nhiều lúc chúng ta mãi mê chạy theo của cải vật chất, chạy theo những đam mê trần thế mà quên đi sứ mạng mà Chúa đã trao cho chúng ta, cũng như quên đi cùng đích cuối cùng của đời mình. Tất cả những điều chúng ta làm sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó không giúp ích cho phần rỗi linh hồn của chúng ta. Chúng ta dù có làm bao nhiêu việc lớn lao, sở hữu bao nhiêu tài sản ở trần gian này, nhưng sau cùng chúng ta không được hưởng hạnh phúc thiên đàng, thì lúc đó tất cả mọi sự sẽ trở nên vô nghĩa.

Cầu nguyện: Quê hương đích thực của chúng con là ở trên trời. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn ý thức được cùng đích cuối cùng của cuộc đời mình là hạnh phúc Nước Trời. Để từ đó, mỗi việc chúng con làm điều hướng đến phần rỗi linh hồn của chúng con. Amen.

Lm. Antôn Trần Quốc Huy 

Lm Giuse Trần Đình Long