December 4, 2022

Thứ Ba, Lễ Thánh LUCA, Thánh sử – 18/10/22

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 4, 9-17a

“Chỉ còn một mình Luca ở với cha”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, Đêma đã lìa bỏ cha, bởi nó yêu chuộng sự đời này, và đã trẩy sang Thêxalônica, còn Crescens thì đi Galata, Titô đi Đalmatia. Chỉ còn một mình Luca ở với cha. Con hãy đem Marcô đi và dẫn tới đây với con, vì anh ấy có thể giúp ích để cha chu toàn sứ vụ. Còn Tykicô, thì cha đã sai đi Êphêxô rồi. Cái áo khoác cha để quên tại nhà ông Carpô ở Troa, khi con tới, hãy mang đến cho cha, cả những cuốn sách và nhất là những mảnh da thuộc để viết.

Anh thợ đồng Alexanđrô làm cho cha phải chịu nhiều điều khốn khổ. Chúa sẽ trả báo cho nó tuỳ theo công việc nó đã làm. Cả con nữa, con cũng phải xa lánh nó, vì nó kịch liệt phản đối lời giảng dạy của chúng ta.

Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân Ngoại được nghe. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Đáp: Lạy Chúa, con cái Chúa làm cho loài người nhận biết vinh quang cao cả nước Chúa. (c. 12).

Xướng: 1) Lạy Chúa, mọi công việc của Chúa hãy chúc tụng Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng. – Đáp.

2) Để con cái loài người nhận biết quyền năng, và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Chúa là nước vĩnh cửu muôn đời, chủ quyền Chúa tồn tại qua muôn thế hệ. – Đáp.

3) Chúa công minh trong mọi đường lối của Người, và yêu thương trong mọi kỳ công Người tác tạo. Chúa ở gần những kẻ kêu cầu Người, những kẻ kêu cầu Người với lòng thành thật. – Đáp.

ALLELUIA: Ga 15, 16

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Chính Thầy đã chọn các con, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại”. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 10, 1-9

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. “Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”.

Lm Peter Lê Thanh Quang

LỄ THÁNH LUCA, TÁC GIÁ SÁCH TIN MỪNG
Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu chọn thêm 72 môn đệ nữa để đi tiền trạm cho Chúa. Và Chúa nói với các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về.”

Tại sao thợ gặt lại ít? Ít này được hiểu theo nghĩa nào?

Cha Phêrô Trần Trọng Khương suy niệm trong Chúa nhật 14 thường niên năm C, được đăng trên trang Giáo phận Mỹ tho ngày 30.06.2022, chia sẻ như thế này:

Chúa Giêsu dùng hình ảnh gặt lúa của đời thường, để mô tả hoạt động gặt lúa trong việc truyền giáo, là thu phục các linh hồn về cho Chúa. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Gặt lúa là kỹ năng, thì việc thu phục các linh hồn cũng có thể gọi là một kỹ năng. Đã là kỹ năng thì phải được học tập, trao dồi nâng cao, rèn luyện không ngừng mới trở thành kỹ năng điêu luyện được. Không phải ai cũng thu phục linh hồn người khác về cho Chúa được đâu!

Thường người ta hay nhầm lẫn giữa thợ gặt và chứng nhân. Bất cứ ai cũng đều có thể trở thành chứng nhân cho Đạo yêu thương của Chúa Giêsu. Nhưng để trở thành thợ gặt thì không phải ai cũng làm được. Thợ gặt luôn phải là chứng nhân, nhưng chứng nhân thì không nhất thiết phải là thợ gặt.

Cha chia sẻ thêm: Thời đại hôm nay, Hội thánh mở rộng cho người giáo dân tham gia nhiều vào hoạt động truyền giáo, cộng tác sâu rộng, tích cực vào hoạt động loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Nhưng thiết nghĩ, người tín hữu chỉ cần đạt tới vị trí chứng nhân là quý lắm rồi. Phần thợ gặt, xin để dành cho các linh mục, tu sĩ, để dành cho những ai được đào tạo chuyên sâu đầy đủ kỹ năng để làm thợ gặt.

Vì nếu, quá hăng hái nhiệt thành, trong khi bản thân chưa được đào tạo, chưa có những kỹ năng làm thợ gặt, chưa thuần thục trong việc thu phục linh hồn người khác. Có thể sẽ dẫn đến những sai sót. Sai sót đó có thể là: Thu phục linh hồn người khác, nhưng cuối cùng lại bị người khác bắt mất linh hồn của mình. Sai sót đó có thể là: Truyền bá sai lệch Đạo lý yêu thương của Chúa Giêsu.

Làm chứng nhân cho Đạo của Chúa Giêsu, thì ai cũng có thể làm được. Nhưng để làm thợ gặt lành nghề cho Đạo của Chúa Giêsu, thì không phải ai cũng làm được. Xin hãy làm những gì mình được làm, chứ đừng làm được những gì mình không được làm. Nghĩa là theo cha thì thợ gặt ít là vì thiếu kỹ năng.

Nhưng chúng ta suy tư thêm một chút xíu nữa, thử đặt một câu hỏi ngược lại, đó là có kỹ năng rồi có đủ để làm thợ gặt chưa? Thưa chưa đủ, bởi thực tế chúng ta thấy, có nhiều người có kỹ năng nhưng đâu làm thợ gặt được, vậy để làm thợ gặt được ngoài kỹ năng thì phải có thêm một điều kiện nữa, và điều kiện nữa đó là cần tấm lòng đối với Chúa, nghĩa là phải có lòng yêu mến Chúa.

Chúng ta hãy nhớ lại, trước khi trao phó đoàn chiên cho thánh Phêrô, Chúa Giêsu đã hỏi thánh nhân: “Con có yêu mến Thầy không?”, thánh nhân trả lời: “Có, thưa Thầy, thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Nếu không có lòng yêu mến Chúa thì Chúa sẽ không trao phó đoàn chiên, vì Chúa chỉ nói chiên thôi, chứ Chúa không nói chiên nào. Nên phải có lòng yêu mến Chúa mới có thể yêu thương chiên của Chúa, không phân biệt chiên nào.

Cũng vậy, có lòng yêu mến Chúa, những người thợ có kỹ năng mới có thể hăng say ra gặt lúa, nếu không có lòng yêu mến Chúa, thì thợ gặt sẽ phân biệt gặt những đám lúa mình thích, còn những đám lúa khác thì mình bỏ qua.

Thánh Luca mà chúng ta mừng lễ hôm nay, ngài là người vừa có kỹ năng, vừa có lòng yêu mến Chúa, ngài yêu mến Chúa vì ngài đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của ngài. Chính vì thế, mà ngài đã trở thành thợ gặt lành nghề của Chúa. Khi ngài nhận lấy tình thương nơi Chúa, ngài đã đến rao giảng cho anh em, nhất là dân ngoại. Lòng nhiệt thành ấy đã thiêu đốt ngài, đã biến nó thành một quyết tâm là lưu lại dấu vết và cuộc đời Chúa qua cuốn Tin Mừng thứ 3 và Sách Tông Đồ Công Vụ.

Chính nhờ những bút tích của ngài mà hôm nay tất cả chúng ta đã có được những xác quyết sâu xa về lòng xót thương của Thiên Chúa, nhất là đối với những người tội lỗi. Chính ngài cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không chỉ là Đấng đến rao giảng về Nước Trời, Ngài còn là người mục tử đến để tìm kiếm những người lầm lạc, sa chân.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, dù là ai đi chăng nữa, luôn biết trao dồi kỹ năng, biết học hỏi để nâng cao kiến thức trong việc truyền giáo, nhưng quan trọng hơn hết là phải có lòng yêu mến Chúa, bởi nói như thánh Augustino: “Yêu đi muốn làm gì thì làm.” Chũng ta cũng vậy, hãy yêu mến Chúa đi lúc đó chúng ta mới có thể là thợ gặt lành nghề của Chúa, đến để gặt theo ý Chúa, chứ không phải gặt theo ý ta. Amen.

Lm Giuse Trần Đình Long