December 4, 2022

Thứ Tư, Tuần 27 Thường Niên, Năm 2 – 05/10/22

BÀI ĐỌC I: Gl 2, 1-2. 7-14

“Các đấng đã nhận biết ơn đã ban cho tôi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, mười bốn năm sau, tôi lại lên Giêrusalem cùng với Barnaba và có đem Titô theo. Tôi đã theo ơn mạc khải mà lên đó, và tôi đã trình bày với các đấng đó về Tin Mừng mà tôi rao giảng nơi các dân ngoại, tôi bàn hỏi riêng với những bậc vị vọng, vì e rằng mình đang bôn tẩu hoặc đã bôn tẩu luống công chăng.

Trái lại, khi các đấng ấy thấy rằng tôi được uỷ nhiệm rao giảng Tin Mừng cho người không chịu cắt bì, cũng như đã uỷ nhiệm cho Phêrô rao giảng cho những người đã chịu cắt bì, (vì Đấng đã ban cho Phêrô làm Tông đồ cho những người đã chịu cắt bì, cũng đã ban cho tôi làm Tông đồ lo cho các dân ngoại), và khi đã nhận biết ơn đã ban cho tôi, thì Giacôbê, Kêpha và Gioan, là những vị được kể như cột trụ, đã bắt tay tôi và Barnaba, tỏ tình thông hảo. Thế là chúng tôi đi sang các dân ngoại, còn các đấng thì đi đến với những người đã chịu cắt bì. Bấy giờ chúng tôi chỉ còn phải nhớ đến những người nghèo khổ, và đó là chính điều tôi đã định tâm thi hành.

Nhưng khi Kêpha đến Antiôkia, tôi đã phản đối ông ngay trước mặt, vì ông làm điều không phải. Vì chưng trước khi mấy người bên Giacôbê đến, thì ông vẫn dùng bữa với những người dân ngoại, nhưng khi những người ấy đến, thì ông lẩn lút và tự lánh mặt đi, bởi sợ những người thuộc giới cắt bì. Những người Do-thái khác đều giả hình như ông, thậm chí cả Barnaba cũng bị lôi cuốn theo sự giả hình của họ. Nhưng khi thấy họ không thẳng thắn sống theo chân lý Tin Mừng, tôi đã nói với Kêpha trước mặt mọi người rằng: “Nếu ông là Do-thái, mà còn sống theo thói người dân ngoại, chứ không theo thói người Do-thái, thì lẽ nào ông bắt ép người dân ngoại phải theo thói người Do-thái sao? Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 116, 1. 2

Đáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. (Mc 16, 15).

Xướng: 1) Toàn thể chư dân, hãy khen ngợi Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người! – Đáp.

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng ta thực là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. – Đáp.

ALLELUIA: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 11, 1-4

“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói:

“‘Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ’ “.

Lm Peter Lê Thanh Quang

Suy niệm : Lạy Cha chúng con

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa Giê-su dạy ta một lời kinh không những đẹp đẽ mà còn làm chỉ nam hướng dẫn đời sống ta. Đẹp đẽ biết bao ta được gọi Chúa là Cha. Lời cầu nguyện của ta là lời của đứa con nhỏ bé nói với Cha, người Cha vừa quyền năng rất mực vừa thương yêu vô cùng. Mối tương giao bất ngờ ngoài trí tưởng không khiến ta xúc động đến rơi lệ sao. Và còn nữa, vì Chúa là Cha nên mọi người đều là anh em với nhau.

Mối tương giao này phải chi phối toàn bộ cuộc đời ta, làm chỉ nam hướng dẫn đời sống ta. Vì yêu mến Cha mà phải thương yêu anh em. Một điều không thể thiếu trong tình yêu thương là sự tha thứ: “Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con”.

Đọc sách Gio-na để thấy Thiên Chúa dịu dàng quá đỗi. Tức giận vì Ni-ni-vê phạm tội, nhưng rồi lại hối tiếc khi họ ăn năn. Tha thứ cho Ni-ni-vê rồi, Chúa vẫn còn kiên nhẫn thuyết phục Gio-na. Chúa quá kiên nhẫn. Khi Gio-na không nghe Lời Chúa, tìm cách uốn nắn bằng cho ông bị cá nuốt ba ngày. Khi Gio-na buồn phiền vì Chúa không phạt Ni-ni-vê, Chúa dạy ông lòng nhân từ bằng chuyện cây thầu dầu. “Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có rất nhiều thú vật, và nhất là có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái”. Thật là những lời ân cần của người Cha nhân hậu (năm lẻ).

Đọc thư Ga-lát để thấy Phao-lô cũng phải kiên trì đấu tranh với Phê-rô và các tông đồ để tình yêu thương của Chúa được biểu lộ nơi dân ngoại và nơi những anh em túng thiếu. Dân ngoại cũng được Chúa yêu thương cho đón nhận Tin mừng. Phao-lô và Bác-na-ba được uỷ thác làm việc đó. “Vậy, khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Gia-cô-bê, Kê-pha và Gio-an, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Bá-na-ba để tỏ dấu hiệp thông; chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì”. Dân ngoại cũng được đón nhận Thánh Thần mà không cần chịu phép cắt bì. Vì thế cần phải kính trọng dân ngoại trở lại. Đối xử với người không chịu phép cắt bì cũng giống như người chịu phép cắt bì (năm chẵn).

Lạy Cha, con tạ ơn Cha đã cho con được diễm phúc làm con Cha. Xin cho con cũng biết mở lòng đón nhận và yêu thương mọi người. Vì họ cũng là con Cha. Là anh em của con.

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng