February 6, 2023

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 18/09/22

BÀI ĐỌC I:  Am 8, 4-7

“Chống lại những kẻ lấy tiền mua người nghèo”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: “Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng? Khi nào hết ngày Sabbat để chúng tôi bán lúa mạch. Chúng tôi sẽ giảm lường đong, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát”. Vì Giacóp kiêu căng, Chúa đã thề rằng: “Ta sẽ không bao giờ lãng quên tất cả các việc chúng làm cho đến cùng”. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 112, 1-2. 4-6. 7-8

Đáp:  Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu. (c. 1a & 7b).

Xướng: 1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa.  Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời.  – Đáp.

2) Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa… và Người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất.  – Đáp.

3) Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân Người.  –

BÀI ĐỌC II:   1 Tm 2, 1-8

“Cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mọi người. Ngài muốn cho mọi người được cứu độ”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi Timôthêu.

Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người: cho vua chúa, và tất cả những bậc vị vọng, để chúng ta được sống bằng yên vô sự, trong tinh thần đạo đức và thanh sạch. Đó là điều tốt lành và đẹp lòng Đấng Cứu Độ chúng ta là Thiên Chúa. Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý.

Vì chỉ có một Thiên Chúa, và một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, là Đức Giêsu Kitô, cũng là con người. Người đã phó mình làm giá cứu chuộc thay cho mọi người, để nên chứng tá trong thời của Người, mà vì chứng tá đó, cha đã được đặt lên làm kẻ rao giảng, làm Tông đồ (cha nói thật chứ không nói dối), và làm Thầy dạy dân ngoại trong đức tin và chân lý. Vậy cha muốn rằng những người đàn ông cầu nguyện trong mọi nơi, hãy giơ lên hai tay thanh sạch, không oán hờn và cạnh tranh.  Đó là lời Chúa

ALLELUIA:  Ga 17, 17b và a

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật”. – Alleluia.

PHÚC ÂM:  Lc 16, 10-13   (hoặc 1-13)

“Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: ‘Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa’. Người quản lý nghĩ thầm rằng: ‘Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ’.

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi’. Rồi anh hỏi người khác rằng: ‘Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm giạ lúa miến’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi’. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.

“Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.

Lm Peter Lê Thanh Quang

SUY NIỆM LỜI CHÚA

TRUNG TÍN VỚI CHÚA VÀ VỚI NHAU

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 26 tháng 6 năm 2013 tại quảng trường thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định: “Giáo Hội là ‘nhà của Thiên Chúa’, là đền thờ tinh thần mà chính Chúa Kitô Ðền Thờ sống động của Thiên Chúa Cha xây dựng, trong đó có Chúa Thánh Thần ở, linh hoạt, hướng dẫn và nâng đỡ, và chúng ta là các viên đá sống động”.

Khi Chúa Giêsu tuyển chọn nhóm 12, sau khi Phêrô tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô”, Ngài đã nói: Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá. Trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” . Như vậy, nhờ Đức Giêsu, qua tảng đá Phêrô, các môn đệ được nhìn nhận như là nền tảng của Giáo hội. Hình ảnh này nói lên rằng: Phêrô sẽ là Đá nền trên đó Chúa xây nhà của Chúa; Phêrô sẽ nắm chìa khóa Nước Trời để mở hoặc đóng cho những ai thích hợp; Phêrô có thể cầm buộc hay cởi mở, nghĩa là thiết lập hay ngăn cấm những gì cần thiết cho đời sống Giáo hội. Thế nhưng, Giáo hội đó là Giáo hội của Chúa Kitô chứ không phải của Phêrô.

Qua đó, chúng ta hiểu rằng:

* Chúng ta là người quản lý chứ không phải ông chủ;
* Người quản lý là chúng ta phải làm theo ý muốn của ông chủ là Đức Kitô chịu đóng đinh.

Theo lời Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, Đức Kitô chịu đóng đinh là ý muốn của Thiên Chúa Cha. Ý muốn đó là “một hành động cứu chuộc, hành động đó cho ta hiểu được Thiên Chúa yêu ta như thế nào”. Ý muốn đó được làm rõ hơn qua lời của Thánh Gioan: “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và sai Con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1 Ga 4: 10).

Vậy, với tư cách là người quản lý làm theo ý ông chủ là Đức Kitô chịu đóng đinh, thì: “hành động của chúng ta phải cho thấy một Thiên Chúa yêu thương gia nhân của Ngài như chính chúng ta yêu thương họ, tôn trọng họ”.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn”. Như thế, ý muốn của Thiên Chúa – ông chủ của chúng ta là:

Hãy trung tín với “Chủ” và trung tín với tha nhân!

Vì thế, với tư cách là người quản lý, chúng ta phải là người đầy tớ khôn ngoan và trung tín; người đầy tớ khôn ngoan và trung tín thì yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự; người đầy tớ khôn ngoan và trung tín không chỉ yêu mến và trung tín với Thiên Chúa hết sức lực, hết trí khôn, mà còn yêu mến và trung tín với tha nhân cũng như vậy: “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Ðiều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mc 12: 30-31).

Đôi khi, chúng ta dễ mất cân bằng trong chuyện trung tín này. Trong ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá, chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm Thánh Giá Chúa, nhưng đôi khi chúng ta chỉ chiêm ngắm bằng cách “nhìn lên” chứ không “nhìn xuống” dưới chân Thánh Giá có những con người như chúng ta. Thật vậy, khi nhìn lên Thánh giá, chúng ta không nhìn thấy một Thiên Chúa trần trụi vì tội lỗi con người, chúng ta không nhìn thấy một Ngôn sứ rách nát tả tơi vì nhân loại, chúng ta cũng không nhìn thấy một Giêsu đã hiến thân vì người mình yêu…. Mà chúng ta chỉ nhìn thấy một “mối lợi” do người tử tội ấy mang lại, đó là ơn Cứu độ. Nếu giả sử, không vì “mối lợi” là được “cứu sống” thì chúng ta cũng chỉ nhìn thấy một tội nhân chết trên thập giá giữa hai tên trộm cướp!

Vì thế, nhiều khi chúng ta chỉ trung tín với Thiên Chúa vì Ngài đem lại “mối lợi” cho mình mà thôi.

Điều đó dễ xảy ra trong đời sống hằng ngày: Chúng ta chỉ ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời, chào hỏi những người cấp trên, những người có ảnh hưởng đến chúng ta, cụ thể là những người mang lợi ích cho chúng ta, hoặc có thể lấy mất lợi ích của chúng ta. Còn đối với những người ngang hàng, thấp hơn chúng ta, không có khả năng đe doạ lợi ích của chúng ta, thì chúng ta xem thường, không tôn trọng, không chào hỏi và trố mắt nhìn họ… Đó là hình ảnh của kẻ “bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn”.

Hãy nhìn vào Chúa Giêsu, khi đến thế gian, Ngài đến với mọi hạng người: Người công chính, người tội lỗi, người giàu có, người nghèo khó và trẻ nhỏ… Đó chính là cách thế “hành động cứu độ” của Ngài, là cho mọi người thấy Thiên Chúa yêu thương họ như thế nào.

Ngài là một Thiên Chúa trung tín và yêu thương.

Cái chết trên cây thập giá của Chúa Giêsu là đỉnh cao của sự trung tín: Ngài trung tín với Cha trong sự vâng phục của Người Con yêu dấu, Người Tôi Trung đau khổ; Ngài trung tín với nhân loại yếu đuối và tội lỗi bằng lời hứa cứu độ được thực hiện bằng giá máu tình yêu của Ngài. Đó chính là mẫu gương cho việc “trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn.

Lạy Chúa, yêu mến Chúa mà không yêu mến anh chị em mình, tôn kính Chúa mà khinh thường anh chị em mình thì đó chưa phải là người quản gia trung tín của Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn là người quản gia trung tín của Chúa khi chúng con biết sống theo điều răn Chúa dạy là: “Trước kính mến một Đức Chúa Trời, sau lại yêu người như mình ta vậy”. Amen.

Cao Nhất Huy

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng