December 6, 2023

Chương trình hành hương 11-2022
Thánh Địa Israel – Palestine
3-13/11/2022

A- Linh mục đồng hành : Cha Joseph Nguyễn Ngọc Dũng

B- CHƯƠNG TRÌNH cụ thể tại Thánh Địa (11 ngày / 10 đêm)
(Đó là thời gian tại Thánh Địa, chưa kể thời gian bay đi bay về)

Thứ 5, ngày 3/11/2022
• Các anh chị đi từ Mỹ thì tự mua vé lấy và đi tới Do Thái tại phi trường Tel Aviv Ben Gurion đúng ngày này, trễ nhất là 4g chiều phải có mặt tại phi trường này.
• Sau đó mọi người đi xe autocar vào trọ trong sa mạc Neguev.
Thánh lễ, cơm tối, nghĩ đêm trong sa mạc.

Thứ 6, ngày 4/11/2022 : học hỏi về linh đạo của sa mạc.
• Đi vào sa mạc, đi bộ tới suối Ein-Avdat, với những quang cảnh hùng vĩ của sa mạc, nhằm sống lại kinh nghiệm sa mạc của dân Chúa trong kinh thánh. Suối này là một trong những mẫu hình suối nước được nói đến trong thánh kinh. Nơi đây chúng ta học hỏi về những đặc tính căn bản của hoang (sa) mạc để hiểu được lý do tại sao các tôn giáo độc thần lớn đều xuất phát từ sa mạc : Do Thái giáo, Ki-tô giáo, Hồi giáo… Đâu là tầm quan trọng của sa mạc trong đời sống đức tin ?
• Tiếp tục đi về Avdat, nơi có pháo đài của người Nabatean (giống dân chuyên sống trong hoang mạc) được xây dựng vào thế kỷ thứ II trước Chúa giáng sinh. Người Rôma và Hy lạp cũng xử dụng pháo đài này trước CGS và sau CGS để kiểm soát tất cả những sinh hoạt quân sự và thương mại quốc tế ngang qua vùng này, nhất là tuyến thương mại từ Petra tới Bờ biển Địa Trung Hải. Thánh lễ tại nơi đây.
• Ăn trưa trong sa mạc.
• Thăm Bơ-e-Sê-va, nơi giếng thề kết ước giữa Abraham và Abimelec. Tìm hiểu về chức năng của bàn thờ trong tương quan giữa con người và các thần minh qua chuyện đời Abraham.
Ăn tối và nghĩ đêm tại Giêrikhô.

Thứ 7, ngày 5/11/2022:
• Thăm sông Gio-đan, nơi CGS chịu phép rửa (Qaser El Yahud) : nghi thức tái lập lại lời tuyên tín lúc nhận bí tích rửa tội. Tại sao CGS chọn nơi đây để thiết lập phép rửa tội ki-tô giáo ? Đâu là sự khác biệt giữa phép rửa tội của Gioan Tẩy giả và của CGS muốn thiết lập ?
• Thăm Óc đảo Giêrikhô : núi cám dỗ (Lc 4,1-13) : ma quỷ tìm kiếm điều gì qua 3 cơn cám dỗ ? mục đích của 3 cơn cám dỗ ? đâu là phương cách chống lại 3 cơn cám dỗ này ? ; thăm con đường cổ từ Giê-ri-khô về Giê-ru-sa-lem mà CGS nói trong dụ ngôn người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu (Lc 10,29-37); CGS chữa người mù khi Người đi qua thành này về Giê-ru-sa-lem (Lc 18,35-43) ; CGS gặp Gia-kêu trên cây sung (Lc 19,1-10) : trình thuật này giúp ta hiểu được khác biệt giữa “tôn giáo” và “đạo”, và sự ưu việt của ki-tô giáo so với các tôn giáo khác.
• Tắm biển chết và ăn trưa.
• Thăm làng cổ Qumran được người Essenian thành lập, đối diện với các hang động nơi người ta khám phá ra các cảo bản kinh thánh. Lập trường thần học của giáo phái này giúp ta hiểu ít nhiều về lối sống khắc khổ của Gio-an Tẩy Giả và về bối cảnh sung đột nội bộ tôn giáo của Do Thái giáo trước và sau Chúa giáng sinh.
Ăn tối và nghĩ đêm tại Giê-ri-khô.

Chúa Nhật, ngày 6/11/2022 :
• Thánh lễ tại nguyện đường Thánh Tâm làng Giê-ri-khô
• Lên đường đi về phía Sa-ma-ri-a, dừng chân ở giếng Giacóp : vai trò và chức năng của “giếng nước” trong các nền văn hoá và trong thánh kinh ? Cơm trưa tại Sebaste.
Cơm tối và nghĩ đêm tại biển hồ Ti-bê-ri-a.

Thứ 2, ngày 7/11/2022:
• Thăm viếng những nơi chính quanh biển hồ Ti-bê-ri-a : Núi Bát Phúc : Bát hay Cửu phúc ? học biết về triết lý siêu việt của diễn từ các mối phúc, tại sao lại được ban trên núi ? ; Tabgha và nguyện đường Hóa bánh ra nhiều : kỷ niệm nơi Chúa hoá bánh ra nhiều nằm dưới chân núi bát phúc.
Thánh lễ tại Dalmanuta bên bờ hồ.
• Cơm trưa.
• Thăm nguyện đường nơi CGS trao quyền tối thượng cho Phê-rô ; thăm thành Ca-pha-na-um và Hội đường Do Thái nơi Chúa ban diển từ về bánh hằng sống ; đi tàu băng qua biển hồ.
Cơm tối, Ti-bê-ri-a by night và nghĩ đêm tại Ti-bê-ri-a.
Chúng ta sẽ tìm hiểu mối liên hệ giữa : núi các phúc, hội đường Ca-pha-na-um, nơi hoá bánh ra nhiều và nơi Chúa trao quyền chìa khoá cho Phê-rô trên bình diện biểu tượng địa hình và thần học thánh kinh.

Thứ 3, ngày 8/11/2022 :
• Thăm thánh đường Cana và nghi thức tái lập lại lời kết ước hôn nhân. Xin các cặp vợ chồng chuẩn bị mang theo áo veste và áo dài, hoặc áo soirée để trang trọng lập lại lời hôn ước.
• Thăm núi Tabor và vương cung thánh đường Chúa Biến Hình : tại sao Chúa chọn núi Tabor làm nơi biến hình ? Ma-thêu và Ma-cô nói là 6 ngày sau, còn Luca nói là khoảng 8 ngày sau, phải chăng các thánh sử mâu thuẫn nhau về thời điểm biến hình, hay các vị có chủ ý thần học nào đằng sau sự khác biệt này ?
• Thăm thành Na-da-reth : hang truyền tin và giếng Đức Mẹ : Chính Thống giáo nói là Đức Mẹ nhận lời truyền tin của sứ thần ở giếng nước, còn công giáo dựa vào Tin Mừng Luca thì nói là ở nhà của Mẹ, bên nào đúng bên nào sai ? ; thánh lễ trong vương cung thánh đường Truyền Tin ; thăm Hội đường Nazareth, thăm chợ trời Na-da-reth.
Cơm tối và nghĩ đêm tại Na-da-reth.

Thứ 4, ngày 9/11/2022 :
Lên đường về vùng Bê-lem.
• Được 2 giờ tự do mua đồ kỷ niệm giúp các ki-tô hữu nghèo tại Bêlem.
• Cơm trưa
• Thăm vương cung thánh đường Giáng Sinh và thánh lễ tại một trong những hang động trong cánh đồng mục đồng.
Cơm tối và nghĩ đêm tại Bê-lem.
Tại sao Chúa chọn Bê-lem làm nơi sinh hạ ? Tại sao lại trong máng cỏ ? Bê-lem nghĩa là gì ? Tin Mừng đầu tiên cho nhân loại được ban nơi đây ?

Thứ 5, ngày 10/11/2022:
• Thăm Dòng kín Cát-Minh trên đỉnh cao Bê-lem : nơi vua Đavit được xức dầu phong vương.
• Lên đường đi về Ein Karem, thăm gia đình Gia-ca-ria, Ê-li-da-bet và Gio-an Tẩy giả: và nguyện đường nơi kỷ niệm Gio-an Tẩy giả sinh ra. Nơi đây chúng ta học biết thêm về ý nghĩa ngữ học và thần học của tên ba nhân vật : Gia-ca-ria, Ê-li-da-bet và Gio-an Tẩy giả.
• Cơm trưa
• Thăm vùng đồi núi Si-on : Thăm sân đền thờ Giê-ru-sa-lem nếu tình hình chính trị cho phép ; thăm Vương cung thánh đường Đức Mẹ Ngủ : tại sao lại gọi là Đức Mẹ ngủ ? Nhà Tiệc Ly : thánh lễ tại nguyện đường Tiệc Ly, tại sao nơi Chúa lập Thánh Thể cũng là nơi Chúa Thánh Thần hiện xuống ? ; thăm nguyện đường nơi Phê-rô chối Chúa : tội của Phê-rô và tội của Giu-đa, tội nào nặng hơn ? thăm và đặt chân lên thang cấp mà Chúa và các môn đệ từng đi ; viếng căn hầm nơi CGS tạm thời bị giam chờ sáng hôm sau giải qua Phi-la-tô ; thăm Bức tường than khóc, nơi linh thánh nhất của Do Thái giáo hiện nay. Tại sao lại gọi là bức tường than khóc ?
Cơm tối và nghĩ đêm tại Bê-lem.

Thứ 6, ngày 11/11/2022:
• Thăm những nơi chính trên núi Cây Dầu : Thăm nguyện đường kỷ niệm nơi CGS dạy Kinh Lạy Cha cho các môn đệ : nơi đây chúng ta đào sâu linh đạo của kinh LẠY CHA và học thêm về ý nghĩa thần học của cấu trúc văn chuơng của kinh này ; thăm nguyện đường Dominus Flevit nơi CGS khóc thương thành Giê-ru-sa-lem : có bao nhiêu lần CGS khóc trong Tân Ước, và tại sao Người khóc ? ; thăm Vườn Cây Dầu : cho biết một tên khác của vườn này và đâu là ý nghĩa ngữ học của tên đó, và ý nghĩa đó có liên quan gì đến đời sống thiêng liêng không ? ; thăm Vương cung thánh đường Giệt-sê-ma-ni và thánh lễ tại đây. Đâu là linh đạo chính của Vườn Cây Dầu ? Đâu là chức năng của dầu trong văn hoá thánh kinh ?
Nghĩ đêm tại Giê-ru-sa-lem
• Cơm tối, và sau giờ cơm tối, khoảng 8g tối, MỘT GIỜ CANH THỨC VỚI CHÚA TRONG VƯỜN CÂY DẦU.

Thứ 7, ngày 12/11/2022:
• Sáng sớm, đi đường Thánh Giá ; ăn sáng ; thăm thánh đường Mồ Thánh và thánh lễ tại đây ; viếng đồi Can-vê và quan sát kỷ để tìm hiểu tại sao đá trên đồi Can-vê bị nứt ra ? trình thuật về giờ hấp hối và cái chết của CGS dường như mang tính phóng đại và biểu tượng : giải thích thế nào các hiện tượng như đất đá nứt ra, mồ mả mở ra, trời bỗng sầm tối… (x Mt 27,45-54) ; viếng Mồ Thánh và nơi thánh nữ Hê-lê-na tìm ra thánh giá thật của Chúa sau 400 năm bị chôn vùi dưới chân đồi Can-vê ;
• Thăm nguyện đường thánh Anna nơi sinh của Mẹ Maria ; thăm hồ nước Bết-datha, nơi CGS chữa người đau ốm (Ga 5) theo trìh thuật Tin Mừng Gio-an. Lịch sử nơi đây giúp ta hiểu được sự khác biệt giữa “Tôn giáo” và “Đạo”. Ý nghĩa ngữ học của tên hồ phản ánh đúng tinh thần sứ điệp của trình thuật chữa lành.
• Cơm trưa
• Thăm Abu Gosh Emmaus nơi CGS Phục Sinh tỏ mình ra với hai môn đệ làng Emmau, và gần đó có ngôi thánh đường kỷ niệm nơi Hòm Bia Giao Ước tạm thời đặt dưới lều, trước khi được vua Đa-vit rước về Giê-ru-sa-lem.

Chúa nhật, ngày 13/11/2022 :
Ra phi trường chuẩn bị lên đường trở về : tuỳ theo chuyến bay và giờ bay.

Sau đây là bảng giá cho mỗi người : 1970 dollars / người.
Ai ngủ phòng một mình thì trả thêm = 550 dollars
Sau khi bạn đăng ký, bạn sẽ nhận những điều kiện chi trả như thế nào.

Giá trên bao gồm các dịch vụ sau đây :
1- Di chuyển bằng xe autocar (tiện nghi có máy lạnh).
2- Trọ trong các khách sạn hoặc trong các cơ sở của các Dòng Tu.
3- Phòng hai người.
4- Bao gồm tất cả các bữa ăn từ ngày đến (bữa tối) tới bữa điểm tâm ngày về.
5- Vé vào thăm các nơi hành hương.
6- Tiền thù lao cho anh hướng dẫn viên.
7- Tiền thù lao cho tài xế, cho người hướng dẫn, cho khách sạn và nhà hàng.

Để đăng ký chuyến hành hương, xin liên lạc : Cha Dũng :
email : hanhhuong.chadung@gmail.com

cell-phone : +33 626 742 934 (Pháp)

Các anh chị đi từ Mỹ, nếu cần được cố vấn và hướng dẫn đi từ Mỹ tới Do Thái, các anh chị có thể lên hệ với Cha Peter Lê Thanh Quang của Đài Lòng Chúa Thương Xót, ngài quen tổ chức trong những năm trước COVID : cell-phone +1 (479) 522-4245 ; peterlequang@hotmail.com