February 6, 2023
Ảnh cùng dòng

Kinh Cầu Cho Người Hấp Hối 

Lạy Cha hằng hữu! Cậy nhờ sự chết của Chúa Giêsu con Cha, xin Cha cứu người đang hấp hối là ……
– Lạy Chúa Giêsu! Cậy nhờ lòng trắc ẩn vô biên của Chúa, xin Chúa tỏ lòng trắc ẩn đến người đang hấp hối là ……
– Lạy Thần Khí yêu thương của Thiên Chúa! Xin thương xót người đang hấp hối là ……
– Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.
– Lạy Trái Tim Từ Mẫu Maria, đầy yêu thương và đau khổ hơn tất cả mọi trái tim của các người mẹ, xin khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa cho người đang hấp hối là …….Amen.- Giêssu Maria Giuse xin xót thương cứu lấy linh hồn ……

———————————————————————-

LỜI CẦU CHO KẺ TỘI LỖI ĐƯỢC ON HOÁN CẢI

Chúng con xin hiệp cùng Mẹ Maria và các Thánh, Nhân danh Chúa Giêsu xin Cha bằng Thánh Thần xua trừ satan, tà thần, mọi sự dữ ra khỏi người chị em chúng con, xin Chúa ban tổng Lãnh Thiên Thần Micae đến phá tan mọi xiềng xích satan đang cột trói linh hồn và ban sự bình an cho  người chị em, chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kito là chúa chúng con Amen.

Với lời cầu nguyện này chúng ta xin được hiệp thông cùng các Thánh trên thiên đàng khẩn cầu cùng Ba Ngôi Thiên Chúa ..  là xin các Thánh cầu bầu cùng Chúa giúp cho chứ cá nhân chúng ta không đáng gì….