February 6, 2023

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 23/01/2022

Bài Ðọc I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10

“Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc”.

Trích sách Nơ-khe-mia.

Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường, trước cửa Nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách; thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Cao Cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. Nơ-khê-mia là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư ký, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: “Ngày hôm nay được thánh hoá dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc”. Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: “Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh, dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em!”Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 15

Ðáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống. (Ga 6, 64b).

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. – Ðáp.

2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. – Ðáp.

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy.

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Tảng Ðá, là Ðấng Cứu Chuộc con. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 12-30 (bài dài)

“Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Nếu chân nói rằng: “Vì tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc thân xác”, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Và nếu lỗ tai nói rằng: “Vì tôi không phải là con mắt, nên tôi không thuộc về thân xác”, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Nếu toàn thân xác là một, thì đâu là thính giác? Nếu toàn thân xác là tai, thì đâu là khứu giác? Vậy, Thiên Chúa đã đặt các chi thể, và mỗi chi thể ở trong thân xác như ý Người muốn. Nếu tất cả đều là một chi thể, thì còn đâu là thân xác? Thật vậy, có nhiều chi thể, nhưng có một thân xác. Con mắt không thể nói với bàn tay: “Ta không cần mi”. Ðầu cũng không thể nói với chân: “Ta không cần các ngươi”. Nhưng hơn thế nữa, các chi thể thân xác xem như yếu hơn, lại cần thiết hơn. Và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất, lại là những chi thể chúng ta đặt cho nhiều vinh dự hơn; và những chi thể thiếu trang nhã lại được ta trang sức hơn, còn những chi thể trang nhã lại không cần như thế: nhưng Thiên Chúa đã sắp đặt thân xác, cho cái thiếu vinh dự được vinh dự hơn, để không có sự bất đồng trong thân xác, mà là để các chi thể đồng lo công ích cho nhau. Nếu một chi thể phải đau, tất cả các chi thể khác đều phải đau lây; hoặc một chi thể được vinh dự, thì tất cả các chi thể cùng chia vui.

Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể của Người, mỗi người có phận sự mình. Có những người Thiên Chúa đã thiết lập trong Hội thánh, trước hết là các tông đồ, rồi đến các tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ. Kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư?Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc bài vắn này: 1 Cr 12, 12-14. 2

“Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi người có phận sự mình.Ðó là lời Chúa.

Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 3 Thường niên năm C

Alleluia: Lc 4, 18-19

Alleluia, alleluia! – Chúa đã sai con đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 1-4; 4, 14-21

“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.

Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.

Lm Peter Lê Thanh Quang

THỜI GIAN THÁNH

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C

Bài Tin Mừng Chúa nhật III thường niên năm C luôn được xem là bài Tin Mừng của năm Thánh, vì mang ý nghĩa năm Thánh, năm Hồng Ân.

Nội dung của nó là chính lời Chúa Giêsu tuyên bố khai mạc thời gian Thánh. Bởi thế, nếu ai tham dự những cử hành phụng vụ trong các năm Thánh, chắc chắn sẽ được suy niệm nội dung của bài Tin Mừng này.

Hôm nay, một lần nữa, Hội Thánh lại đề nghị chúng ta suy niệm bài Tin  Mừng này. Vậy nội dung của bài Tin Mừng là gì mà Hội Thánh lại kể là mang ý nghĩa của thời gian Thánh?

1. THỜI GIAN THÁNH – TRIỀU ĐẠI HỒNG ÂN.

Từ rất xa, trong Cựu Ước, tác giả sách tiên tri Isaia đã báo trước ngày dân Chúa sẽ lãnh nhận Tin mừng cứu độ. Lời loan báo này khởi đi từ nỗi thống khổ của Dân Chúa trong thời gian bị bắt lưu đày trở về.

Lúc ấy, tác giả sách tiên tri Isaia nói về ơn gọi của mình: Ông “được xức dầu Thánh Thần” để trở nên tiên tri và được sai đi loan báo Tin Mừng cho đám dân cùng khổ vừa mới hồi hương ấy.

Lời ông rao giảng trở thành lời an ủi, lời đầy yêu thương, để dân biết rằng, tình thương yêu vô vàn của Thiên Chúa vẫn đổ tràn trên họ. Thời khốn cùng đã chấm dứt. Chúa sẽ khai mở thời kỳ đầy ân sủng và tự do cho dân của Chúa, đó là “công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa”.

Hôm nay, cũng trước mặt toàn dân, Chúa Giêsu áp dụng lời này của sách tiên tri Isaia cho chính mình: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.

Chúa làm cho hoàn cảnh, hay thời buổi mà lời nói của tác giả sách tiên tri Isaia ra đời, cũng như chính lời ấy trở thành tiên trưng, báo trước điều mà ngày hôm nay đang xảy ra nơi chính bản thân Chúa.

Suy niệm Lời Chúa hằng ngày: Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh

Nếu ngày xưa tác giả sách tiên tri Isaia loan báo một thời kỳ cứu độ chỉ để dân Chúa được bình an mà sống những ngày tháng sau lưu đày, thì đây, với lời tuyên bố: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”, Chúa Kitô chính thức công bố thời kỳ cứu độ đã đến. Chúa không chỉ mang bình an trong cuộc đời mà còn là ơn bình an vĩnh cửu. Vì chính Chúa là ơn Cứu Độ của chúng ta.

Đây là thời kỳ mà những người nghèo được đón nhận Tin Mừng. Họ sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, sẽ sống tự do. Vì thế, cùng với Chúa Kitô, thời gian Thánh đã được khai mở. Thời gian Thánh được sách Thánh gọi là “Năm Hồng Ân”.

Dù đã khai mở Năm Hồng Ân, nhưng Chúa chưa kết thúc. Do đó mọi ngày trong thời Tân Ước, tức là thời mà chúng ta đang sống, đều là thời của năm Thánh. Đó là một “Thời Gian Thánh”.

Chính xác hơn, ta phải hiểu, năm Hồng Ân mà Chúa tuyên bố không là một năm 365 ngày, nhưng là một triều đại cứu độ của Chúa. Triều đại không bao giờ tàng phai, vì Chúa Kitô hằng sống và luôn hiển trị.

2. HIỂU VỀ NĂM THÁNH?

Mọi ngày đều là thời gian Thánh, sao trong lịch sử Hội Thánh lại có nhiều năm Thánh? Chẳng hạn năm Thánh 2000, rồi sau đó, kể từ lễ Giáng sinh năm 2004 đến lễ Hiển Linh năm 2005, Hội Thánh Việt Nam lại cử hành Năm Thánh Truyền giáo?

Đó là những năm Hồng Ân do Giáo Hội công bố. Năm 2000 là năm Thánh thường niên cho cả Hội Thánh hoàn vũ. Còn năm Thánh 2004-2005 cho Hội Thánh Việt Nam, để kỷ niệm việc loan báo Tin Mừng tại Việt Nam tròn 470 tuổi.

Đó là những Năm Thánh nhằm mang lại lợi ích cho các tín hữu. Những Năm Thánh ngoại thường như Năm Thánh Truyền Giáo còn là dịp nhắc nhở họ ý thức ơn gọi truyền giáo.

Như vậy, những Năm Thánh do Hội Thánh công bố có khởi đầu và có kết thúc. Tất cả các Năm Thánh dù là bình thường (25 năm một lần) hoặc ngoại thường (như năm Thánh Truyền giáo tại Việt Nam), đều có một điểm chung: Giúp dân Chúa ý thức thời gian ân xá kéo dài mãi đến tận thế, nhờ công trình cứu độ của Chúa Kitô.

3. TRÁCH NHIỆM SỐNG THỜI GIAN THÁNH.

Hiểu như thế, ta thấy bản thân mình khi sống trong thời gian Thánh, đều phải nói được như Chúa Kitô: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà tai anh chị em vừa nghe”. Vì xung quanh ta còn quá nhiều người khao khát niềm vui, ánh sáng, tự do… nhưng không mấy người trong số họ tin vào Chúa Kitô.

Trong đó có phần lỗi của chúng ta. Anh chị em chưa nhìn biết Chúa vì thiếu chất xúc tác để đưa dẫn họ về với Chúa. Chất xúc tác ấy chính là tình yêu, lòng bác ái, vị tha, vô vị lợi… của chúng ta.

Nói các khác, Tin Mừng bị khựng lại, đã không được anh chị em đón nhận vì Tin Mừng ấy thiếu chứng tá.

Vậy bạn và tôi hãy là những chứng tá cho Chúa, cho Tin Mừng của Chúa ở giữa cuộc đời này. Chứng tá mới là lời rao giảng hữu hiệu và sống động, ngàn lần hơn những lời hay ý đẹp chỉ thốt lên từ cửa môi mà không hề được người Kitô hữu sống.

Vậy tôi tự nhủ lòng, mình hãy lợi dụng thời gian Thánh của Tân Ước mà mình đang sống để ý thức hơn nữa vai trò và trách nhiệm rao giảng Lời Thiên Chúa của bản thân.

Ước gì Lời Chúa được ứng nghiệm trong đời tôi, để Lời Chúa nói: “Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh…”, thì “Hôm Nay” đó của Chúa được kéo dài mãi, dài mãi… Ít là cái “Hôm Nay” ấy sẽ là thời gian Thánh trong suốc cuộc đời của tôi.

Để được tất cả những mong ước ấy, tôi cần lặp lại từng giây phút, suốt đời mình, một điều đã xưa, đã cũ nhưng quan trọng: Ơn cứu độ đã được thực hiện nhờ Tình yêu. Nguồn Tình yêu là chính Chúa Kitô. Chính Tình yêu ấy sẽ biến đổi thế giới, biến đổi lòng người, BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH BẢN THÂN TÔI.

Nói cách khác, thời gian Thánh là thời gian mà tôi biết để cho Tình yêu của Chúa lan chảy từ bản thân tôi đến với anh chị em quanh mình.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG