Day: January 14, 2022

Con Người có quyền tha tội dưới đất

Thứ Sáu, Tuần 1 Thường Niên, Năm 2 – 14/01/2022 Bài Ðọc I: 1 Sm 8,4-7.10-22a “Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi đã xin ban cho các ngươi một nhà vua”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tất cả…

8 lời khuyên để Thánh lễ sinh nhiều ơn ích

Thà làm cái gì đó hơn là ngồi sưởi ấm các băng ghế trong nhà thờ.Nhiều người tham dự Thánh lễ với hy vọng gặt hái được những ơn ích từ đó. Tuy nhiên, những gì họ nhận được trong Thánh lễ tùy thuộc vào cách thay đổi mà họ sẵn sàng thực hiện trước,…