Day: January 4, 2022

Họ thấy Người đi trên mặt biển

Thứ Tư, Tuần Sau Lễ Hiển Linh – 05/01/2022 Bài Ðọc I: 1 Ga 4, 11-18 “Nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng…