Day: January 3, 2022

Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri

Thứ Ba, Tuần Sau Lễ Hiển Linh – 04/01/2022 Bài Ðọc I: 1 Ga 4, 7-10 “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì hễ ai thương yêu, thì đã…