Day: January 2, 2022

Nước trời đã đến gần

Thứ Hai, Tuần Sau Lễ Hiển Linh – 03/01/2022 Bài Ðọc I: 1 Ga 3, 22 – 4, 6 “Hãy nghiệm xét các thần trí, coi có phải bởi Thiên Chúa hay không”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, bất cứ điều gì chúng ta xin, thì chúng…