Day: January 1, 2022

Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua

CHÚA NHẬT, LỄ HIỂN LINH, NĂM C – 02/01/2022 Bài Đọc I:  Is 60, 1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa…