Day: November 23, 2021

Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết

Thứ TƯ, Lễ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – 24/11/21 Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam. BÀI ĐỌC I: Kn 3, 1-9 “Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. Trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì…

Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào

Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên – 23/11/21 BÀI ĐỌC I: Đn 2, 31-45 “Thiên Chúa khiến một vương quốc dấy lên và tàn phá hết các vương quốc”. Trích sách Tiên tri Đaniel. Trong những ngày ấy, Đaniel tâu vua Nabukôđônôsor rằng: “Tâu đức vua, đức vua chiêm bao thấy một tượng to lớn; tượng ấy rất cao…

Người thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ

Thứ Hai, Tuần 34 Thường Niên, Năm I – 22/11/21 Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo Lễ nhớ.Cuối thế kỷ V, câu chuyện về cuộc thương khó của các chứng nhân tử đạo Cêcilia, Valêrianô và Tibuốc đã ca ngợi đức đồng trinh của Kitô giáo, khiến cho tên tuổi của một thiếu nữ người…