Audio Sách Đạo

  • Lưu ý về quyền tác giả khi đăng các bài của radioltxc
  • Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã tiếp tay phổ biến các bài giảng và video của đài phát thanh, chỉ yêu cầu khi đăng bài xin đề rõ nguồn gốc, viết đúng tên bài và tên người viết để tôn trọng quyền tác giả. 
  • Mọi thắc mắc xin email cho Lm Peter Lê Thanh Quang radiolongchuathuongxot@gmail.com  Hay gọi Lan Chi số: 405-973-6348 hay email: chi.lan.tran@gmail.com Hay viết các chi tiết yêu cầu vào thư liên lạc tại đây

Truyện Chúa Giêsu

Truyện Thánh Giuse

Truyện Đức Mẹ

Truyện Các Thánh

Truyện Các Linh Hồn

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.