Day: November 19, 2021

Các ngươi đã biến đền thờ Thiên Chúa thành sào huyệt trộm cướp

Thứ Sáu, Tuần 33 Thường Niên, Năm I – 19/11/21 BÀI ĐỌC I: 1 Mcb 4, 36-37, 52-59 “Họ làm lễ cung hiến bàn thờ và hân hoan dâng lễ toàn thiêu”. Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Giuđa và anh em ông nói rằng: “Quân thù chúng ta đã bị…