Day: November 16, 2021

Sao ngươi không gửi bạc Ta ở ngân hàng

Thứ Tư, TUẦN 33 TN– 17/11/21 Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ. * Thánh nữ sinh năm 1207. Năm lên mười bốn tuổi, thân phụ là Anrê vua Hunggari đem gả cho Lu-y miền Thu-rin-gi-a. Cả hai sống hạnh phúc được sáu năm, sinh được ba người con trai. Cả hai đều nỗ lực sống…

Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất

Thứ Ba, Tuần 33 Thường Niên, Năm I – 16/11/21 BÀI ĐỌC I: 2 Mcb 6, 18-31 “Tôi sẽ để lại một tấm gương cao đẹp, nếu tôi tự ý và anh dũng chết cho các lề luật đáng kính và thánh thiện của chúng tôi”. Trích sách Macabê quyển thứ hai. Trong những ngày…