Day: November 12, 2021

Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện

Thứ Sáu, Tuần 32 Thường Niên, Năm I – 12/11/21 Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. * Thánh nhân sinh khoảng năm 1580 tại U-cơ-rai-na, trong một gia đình theo chính thống giáo. Nhưng người lại sớm gắn bó với giáo hội U-cơ-rai-na hiệp nhất với Rôma. Năm 1617, người làm tổng giám…