Day: November 11, 2021

Tràng Kinh Mân Côi Là Tràng Xích Cứu Rỗi

Vào một sáng tinh sương, thánh Giuseppe Cafasso ra khỏi nhà thật sớm. Đường phố Torino, Bắc Ý, vắng lặng trống trơn. Bỗng thánh nhân gặp một cụ bà, ăn mặc nghèo nàn, dáng điệu lòm khòm, vừa đi vừa chậm rãi lần hạt Mân Côi. Ngạc nhiên, thánh nhân cất tiếng hỏi: “Có chuyện…

Vũ khí mạnh nhất của Satan – Sự hoài nghi

Satan có loại vũ khí mạnh nhất mà nó ưa thích để tấn công các tín hữu: SỰ HOÀI NGHI. Nếu bạn đã từng cảm thấy bị tấn công bởi sức mạnh tiêu cực, đó là Satan đang cố gắng làm cho bạn sa ngã. Kẻ thù là kẻ lừa bịp và sẽ dùng bất…