Day: November 10, 2021

Nước Thiên Chúa ở giữa các ông

Thứ Năm, Tuần 32 Thường Niên, Năm I – 11/11/21 Thánh Máctinô, giám mục. Lễ nhớ. * Thánh nhân sinh khoảng năm 316 trong một gia đình ngoại giáo. Người lãnh nhận bí tích thánh tẩy, sau đó bỏ binh nghiệp. Trước tiên, người làm đồ đệ của thánh Hilariô, lập đan viện Liguygê, nước Pháp.…