Day: November 8, 2021

Người có ý nói đền thờ là thân thể Người

Lễ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ THÁNH GIOAN LATÊRANÔ – 09/11/21 * Thánh đường Latêranô là vương cung thánh đường của Đức Giáo Hoàng. Thánh đường này được hoàng đế Contantinô xây dựng năm 320. Vì thế, đây là thánh đường đầu tiên và danh dự, được mệnh danh “là đầu và là mẹ của mọi…