Day: November 3, 2021

10 cách để giúp đỡ người khác lên Thiên đàng trong mỗi ngày sống

Những lời đầy mạnh mẽ sau đây của Thánh Tôma Aquinô, Tiến Sĩ Hội Thánh sẽ đánh thức chúng ta từ tận đáy tâm hồn để thi hành những điều tốt lành cho Thiên Chúa: “Một linh hồn bất tử của một con người thì cao quý hơn cả toàn vũ trụ”. Thật vậy, nếu chúng…