Day: November 1, 2021

Ơn Toàn Xá dành cho tín hữu đã qua đời

Ơn Toàn XáNăm nay, việc lãnh Ơn Toàn Xá dành cho tín hữu đã qua đời cũng được kéo dài suốt tháng 11. Ngày 27/10/2021, Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Toà Ân giải Tối cao, đã công bố sắc lệnh cho phép các tín hữu được lãnh nhận Ơn Toàn Xá dành cho các…

Những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết

Thứ BA, Lễ CẦU HỒN – 02/11/21 CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. * Theo Tông Hiến ngày 10/08/1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai…

Con người có tổ có tông

Ông bà tôi gốc Ninh Bình, di cư vào Nam năm 1954 và gần 30 năm sau tôi mới chào đời. Nguồn gốc rõ ràng, nhưng sinh ra và lớn lên trong Nam nên chẳng biết chút gì về văn hóa cội nguồn Kinh Bắc. Miền nam hai mùa mưa nắng với đồng lúa bát…