Day: October 31, 2021

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

THỨ HAI, LỄ CÁC THÁNH – 01/11/21 * Đại lễ kính toàn thể các thánh nam nữ hôm nay cho ta chiêm ngưỡng đám đông hằng ha sa số những người đã được Chúa Kitô cứu chuộc, đồng thời cũng cho ta thấy trước tương lai chúng ta đang hướng tới. Nhưng lễ này còn…