Day: October 27, 2021

Người ta sẽ từ đông sang tây đến dự tiệc trong nước Chúa

Thứ Tư, Tuần 30 Thường Niên, Năm 1 – 27/10/21 Bài Ðọc I: Rm 8, 26-30 “Những kẻ yêu mến Thiên Chúa, thì Người giúp họ được sự lành”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng…