February 5, 2023

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 17/10/21

Thứ Tư tuần 8 Thường niên (Mc 10,32-45) - Để phục vụ

Bài Ðọc I: Is 53, 10-11

“Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định của Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22

Ðáp: Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.(c. 22).

Xướng: 1) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng của Chúa. – Ðáp.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. – Ðáp.

3) Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Dt 4, 14-16

“Chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có vị Thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời.Ðó là lời Chúa.

Chúa Nhật XXIX Quanh Năm B – Ngày Truyền Giáo ( Mc 10, 35-45 ) - Lời Chúa -  Suy Niệm - Trung Tâm Hành Hương Châu Đốc

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 10, 35-45 (bài dài)

“Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người hỏi: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”.

Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Lm Peter Lê Thanh Quang

TỘI NHẸ

Khó mà nói được những con số của tội nhẹ mà những ngườiCông giáo đã phạm. Có một số tội như yêu mình, ích kỷ, những tư tưởng, lời nói,hành động hay cả nghi không tốt trong mọi hình thức, lỗi đức bác ái trong tư tưởng, lời nói và hành động, lười biếng, ganh ghét và rất nhiều nữa.

Có những tội chúng ta bỏ sót. Chúng ta yêu Chúa quá ít mà Người yêu chúng ta thì quá nhiều. Chúa chết cho mọi người chúng ta, nhưng có bao giờ chúng ta cám ơn

Tham vọng, tiêu cực | Kinh thánh, Điêu khắc, Công giáo

Người như chúng ta phải làm hay không? Người ngự trên bàn thờ ngày đêm chờ chúng ta đến thăm viếng, và sẵn sàng giúp chúng ta. Chúng ta đã tới với Người bao lần? Người khao khát tới trong trái tim ta khi ta rước lễ, nhưng chúng ta đã từ chối Người. Người đã tự dâng Người cho chúng ta mỗi buổi sáng khi dâng Thánh Lễ và cho chúng ta cả một biển ân sủng cho những ai đến với Người, nhưng khốn thay, có bao kẻ luời biếng tới đỉnh núi Calvary?

Trái tim chúng ta đầy sự xấu xa nhơ nhuốc, đầy sự yếu hèn, đầy sự ích kỷ. Chúng ta có nhà đẹp, có thức ăn ngon, có quần áo ấm, có toàn những thứ tốt; trong khi xung quanh chúng ta có bao kẻ đói khát và khổ sở, chúng ta đã bố thí cho họ quá ít, trong khi chúng ta lãng phí những cái không cần thiết cho chúng ta.

Chúa cho chúng ta cuộc sống này để phục vụ Thiên Chúa và để cứu rỗi các linh hồn. Phần nhiều những người Công giáo rất lấy làm thỏa mãn khi họ dành cho Chúa 5 phút cầu nguyện mỗi sáng, 5 phút mỗi tối. Phần còn lại 24 tiếng đồng hồ là làm việc, nghỉ ngơi, thú vui xác thịt. 10 phútcho Chúa, 23 tiếng đồng hồ và 50 phút cho cuộc sống của họ. Thử hỏi có công bằng đối với Thiên Chúa hay không?
Bản dịch từ sách của LM Paul O’Sullivan 

Lm Giuse Trần Đình Long