Day: October 14, 2021

Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi

LỄ TERESA AVILA: Thứ Sáu, 15-10-21 Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. * Chào đời năm 1515 tại Avila, Tây Ban Nha, Têrêxa là một nhà cải tổ dòng Cát Minh, một con người vừa chiêm niệm vừa hoạt động. Là người chiêm niệm, chị đã ghi lại kinh nghiệm thần…

Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria

14/10/21 -Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên Năm I BÀI ĐỌC I: Rm 3, 21-30a (Hl 21-29) “Con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, hiện giờ sự công chính của…