Day: October 13, 2021

Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật

Thứ Tư, Tuần 28 Thường Niên, Năm 1 – 13/10/21 Bài Ðọc I: Rm 2, 1-11 “Người sẽ trả lại cho ai nấy theo công việc họ đã làm, trước là những người Do-thái, sau là những người Hy-lạp”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Hỡi con người kia, hễ ngươi xét…