Day: October 11, 2021

Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông

12/10/21 Thứ Ba sau Chúa Nhật 28 Quanh Năm Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 1, 16-25 “Dẫu loài người biết Thiên Chúa, họ không tôn vinh Người cho xứng với Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi không hổ thẹn đạo Phúc Âm: vì…