Day: October 8, 2021

Hành hương cầu thang Thánh Giuse… Santa Fe NM, Denver, Colorado

HÀNH HƯƠNG CẦU THANG THÁNH GIUSE SANTA FE, NM HỐ ĐẤT, NHÀ THỜ CHÍNH TÒA, NATURAL GARDEN COLORADO SPRINGS, THÁNH CABRINI Ở DENVER Từ Thứ Hai ngày 1 tháng 11 đến Thứ Sáu ngày 5 tháng 11, 2021 (5 ngày 4 đêm) CHI PHÍ:  Hotels, ăn sáng và xe Bus, tiền tip :  970 USD mỗi người…