February 7, 2023

Thứ Tư, Tuần 27 Thường Niên, Năm 1 – 06/10/21

Bài Ðọc I: Gn 4, 1-11

“Ngươi buồn bực vì dây dưa, chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn sao?”

Trích sách Tiên tri Giona.

Ông Giona buồn bực quá sức và giận dữ, ông cầu nguyện cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, chớ thì chẳng phải như lời con đã cầu xin khi con còn ở quê nhà con sao? Bởi đó con lo trốn sang Tharsê: vì con biết Chúa là Thiên Chúa khoan nhân, từ bi, nhẫn nhục, đầy tình thương và tha thứ tội ác. Lạy Chúa, giờ đây xin Chúa cất linh hồn con ra khỏi con, vì thà con chết còn hơn là sống”. Chúa liền hỏi rằng: “Ngươi có nghĩ là ngươi giận đúng không?”

Ông Giona ra khỏi thành phố và ngồi ở phía đông thành phố; ông tự dựng một cái lều, và ngồi dưới bóng nó, chờ xem biến cố sẽ xảy ra trong thành. Chúa là Thiên Chúa khiến một dây dưa mọc lên khỏi đầu ông Giona, rợp bóng trên đầu ông, che mát cho ông (vì ông mệt mỏi); nhờ dây dưa đó, ông Giona rất hân hoan vui mừng. Sáng sớm hôm sau, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn dây dưa, và nó ra khô héo. Khi mặt trời mọc lên, Chúa khiến cơn gió nóng thổi lên và mặt trời giọi xuống đầu ông Giona, ông nóng nực và xin cho mình chết mà rằng: “Thà con chết đi còn hơn là sống”.

Chúa phán cùng ông Giona rằng: “Ngươi có nghĩ ngươi giận vì dây dưa là đúng không?” Ông thưa: “Ðúng, con giận cho đến chết (đi được!)” Chúa phán: “Ngươi buồn bực vì dây dưa mà ngươi không mất công vun trồng, không làm cho nó mọc lên, đêm nay nó mọc lên và đêm sau nó khô héo. Chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn, trong đó có trên một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay tả tay hữu mình thế nào, và nhiều súc vật sao?”Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 85, 3-4. 5-6. 9-10

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa chậm bất bình và rất mực khoan dung. (c. 15b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương con, vì con ân cần kêu van Ngài. Nguyện cho bầy tôi Chúa được hân hoan, vì lạy Chúa, con vươn hồn lên tới Chúa. – Ðáp.

2) Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giầu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, và quan tâm đến tiếng con van nài. – Ðáp.

3) Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới, lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. Vì Ngài cao cả và làm nên những điều kỳ diệu; duy một mình Ngài là Thiên Chúa. – Ðáp.

May be an image of text

Alleluia: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 11, 1-4

“Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói:

“Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

Lm Peter Lê Thanh Quang

Suy niệm: Lạy Cha chúng con

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa Giê-su dạy ta một lời kinh không những đẹp đẽ mà còn làm chỉ nam hướng dẫn đời sống ta. Đẹp đẽ biết bao ta được gọi Chúa là Cha. Lời cầu nguyện của ta là lời của đứa con nhỏ bé nói với Cha, người Cha vừa quyền năng rất mực vừa thương yêu vô cùng. Mối tương giao bất ngờ ngoài trí tưởng không khiến ta xúc động đến rơi lệ sao. Và còn nữa, vì Chúa là Cha nên mọi người đều là anh em với nhau.

Mối tương giao này phải chi phối toàn bộ cuộc đời ta, làm chỉ nam hướng dẫn đời sống ta. Vì yêu mến Cha mà phải thương yêu anh em. Một điều không thể thiếu trong tình yêu thương là sự tha thứ: “Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con”.

May be an image of 2 people

Đọc sách Gio-na để thấy Thiên Chúa dịu dàng quá đỗi. Tức giận vì Ni-ni-vê phạm tội, nhưng rồi lại hối tiếc khi họ ăn năn. Tha thứ cho Ni-ni-vê rồi, Chúa vẫn còn kiên nhẫn thuyết phục Gio-na. Chúa quá kiên nhẫn. Khi Gio-na không nghe Lời Chúa, tìm cách uốn nắn bằng cho ông bị cá nuốt ba ngày. Khi Gio-na buồn phiền vì Chúa không phạt Ni-ni-vê, Chúa dạy ông lòng nhân từ bằng chuyện cây thầu dầu. “Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có rất nhiều thú vật, và nhất là có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái”. Thật là những lời ân cần của người Cha nhân hậu (năm lẻ).

Đọc thư Ga-lát để thấy Phao-lô cũng phải kiên trì đấu tranh với Phê-rô và các tông đồ để tình yêu thương của Chúa được biểu lộ nơi dân ngoại và nơi những anh em túng thiếu. Dân ngoại cũng được Chúa yêu thương cho đón nhận Tin mừng. Phao-lô và Bác-na-ba được uỷ thác làm việc đó. “Vậy, khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Gia-cô-bê, Kê-pha và Gio-an, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Bá-na-ba để tỏ dấu hiệp thông; chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì”. Dân ngoại cũng được đón nhận Thánh Thần mà không cần chịu phép cắt bì. Vì thế cần phải kính trọng dân ngoại trở lại. Đối xử với người không chịu phép cắt bì cũng giống như người chịu phép cắt bì (năm chẵn).

Lạy Cha, con tạ ơn Cha đã cho con được diễm phúc làm con Cha. Xin cho con cũng biết mở lòng đón nhận và yêu thương mọi người. Vì họ cũng là con Cha. Là anh em của con.

LM JB Nguyễn Minh Hùng