Day: October 6, 2021

Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai

Thứ Năm, Tuần 27 Thường Niên, Năm 1 – 07/10/21 Bài Ðọc I: Ml 3, 13 – 4, 2a “Ðây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa”. Trích sách Tiên tri Malakhi. Chúa phán: “Lời của các ngươi chống lại Ta thật thô kệch. Các ngươi đã nói: “Chúng tôi có nói gì chống…

Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện

Thứ Tư, Tuần 27 Thường Niên, Năm 1 – 06/10/21 Bài Ðọc I: Gn 4, 1-11 “Ngươi buồn bực vì dây dưa, chớ thì Ta không tha thứ cho Ninivê, một thành phố rộng lớn sao?” Trích sách Tiên tri Giona. Ông Giona buồn bực quá sức và giận dữ, ông cầu nguyện cùng Chúa rằng:…