Day: October 5, 2021

Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất

Thứ Ba, Tuần 27 TN, Năm 1 –St FAUSTINA– 05/10/21 Bài Ðọc I: Gn 3, 1-10 “Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”. Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho…

Thánh Phanxicô đam mê Tin mừng

Phanxicô được thúc đẩy làm các điều “lạ thường” như thế, bởi vì Chúa đã chọn ngài giữ một vai trò đặc biệt trong lịch sử cứu độ. Ngài được tách ra khỏi mạng lưới các cơ cấu xã hội Thời kỳ đen tối, để lại đưa Tin mừng Đức Giêsu làm nền tảng cho…