Day: October 4, 2021

Ai là anh em của tôi?

 Thứ Hai, Tuần 27 TN– 04/10/21- PHANXICO ASSISI Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. * Thánh nhân sinh năm 1182 tại Assisi. Từ ngày trở lại, gặp Chúa Kitô ở nhà thờ thánh Đa-mi-a-nô cho tới ngày từ trần ở Poóc-ti-un-cu-la (1226), thánh nhân -con người được mệnh danh là Người Nghèo thành Assisi- cùng với…